We legden de vraag voor aan 21 studenten van de masteropleiding journalistiek aan de KU Leuven. Wat betekent vrijheid voor hen, in één of twee woorden.

Een greep uit hun antwoorden: Keuzes kunnen maken. Loslaten. Ontdekken. Stemmen. Reizen. Genieten. Kansen. Zelfontplooiing. Kunst. Vrijheid van denken. Onafhankelijkheid. Welvaart. Rust. Alles kan. Leven. Grenzen verleggen. Zelfexpressie. Gezond zijn. Ongedwongenheid. Nee kunnen zeggen. Verdraagzaamheid.

We debatteerden over de vele verschillende gedaantes van vrijheid, de grijze zones tussenin en hoe die voor iedereen elders kunnen liggen. Over dat spanningsveld tussen individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid, tussen keuzestress en kansarmoede, tussen bevrijding en bedrog.

Maar een journalist moet natuurlijk ook voorbij de eigen antwoorden en meningen kunnen kijken, polsen naar wat de ander denkt, peilen naar wat er onder de oppervlakte sluimert, in de mainstream maar zeker ook in de tegenstromen.

Dus werden de eigenste bevindingen getoetst aan die van de ander, op straat, thuis of onderweg, met nadrukkelijke aandacht voor jonge en diverse profielen. Want zeker zij hebben die vrijheid extra te omarmen, of op te eisen. Het hangt er maar van af.

Johan Faes, hoofdredacteur van de KU Leuven redactieweek. 

vorige volgende