Prins Filip en prinses Mathilde bezochten woensdag 5 oktober twee jongerencompetentiecentra (JCC) in Antwerpen. Op het programma stonden
Zappa op het Kiel en De Branderij in Borgerhout.

Het prinselijk bezoek kaderde in Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad. De eerste stop was Zappa, waar een uiteenzetting werd gegeven over de werking van het centrum. Statistische gegevens maakten duidelijk dat goede begeleiding en ondersteuning voor minder kansrijke jongeren van het grootste belang zijn.

Bijna dertig procent van de Antwerpse bevolking is 24 jaar of jonger. Ruim de helft daarvan heeft een schoolachterstand. "Onze jongerencompetentiecentra zijn laagdrempelig en gebaseerd op drie luiken: vrije tijd, competentiewerking en werk en opleiding," vertelt Isabelle Van Damme van de Stedelijke Jeugddienst Antwerpen.

Concrete ondersteuning

"We proberen jongeren zo concreet mogelijk te ondersteunen," gaat Filip Balthau van De Branderij verder. "Zo helpen we hen bijvoorbeeld bij het opstellen van een cv of het schrijven van een sollicitatiebrief. We begeleiden hen ook in het zoeken naar een job." Jeugdschepen Leen Verbist zet in op een goed jongerenbeleid en staat volledig achter de werking van de JCC's.

Daarnaast beschikt Zappa over een evenemententeam dat geregeld activiteiten organiseert. "We organiseren bijvoorbeeld wekelijks een fuif waar artistieke jongeren een podium krijgen", zegt Thomas Backx, algemeen coördinator van Zappa.

Op verkenning

Begeleid door jeugdschepen Leen Verbist, Thomas Backx, Filip Balthau en verschillende vrijwilligers volgen de prins en de prinses enthousiast de rondleiding door de lokalen van Zappa. Het prinsenpaar stelt geregeld vragen en blijkt heel geïnteresseerd in de werking van het jongerencompetentiecentrum.

De Branderij

Na een uitgebreide presentatie en rondleiding in Zappa, staat De Branderij in Borgerhout op het programma. In aanwezigheid van vrijwilligers Asma Bellafkhi en Amar Zouggaghi wandelt het voltallige gezelschap door het centrum. In verschillende lokalen zijn jongeren aan de slag. Er vindt onder meer een training in de sportloods plaats, er is een touwenparcours en een radiostudio waar jongeren net een rap opnemen.

Eigen ervaringen

Tijdens het rondetafelgesprek zetten de jongeren hun visie en standpunten nog eens kracht bij door te vertellen over hun eigen ervaringen. "Een goede en juiste begeleiding is heel belangrijk," pleit Adnan Arhoun. "Een foute doorverwijzing van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding kan de toekomst van een jongere drastisch veranderen." De jongeren op een actieve en nuttige manier begeleiden is een van de vele activiteiten van de JCC's.

Het prinsenpaar toonde grote interesse in de leefwereld van de jongeren. Na een hartelijk afscheid vertrokken de prins en prinses terug naar Brussel.

© 2011 - StampMedia – Tekst en foto's: Lynn Symons