De afgelopen weken vierden vele laatstejaars de 'laatste honderd dagen’. Ook in Turnhout zetten de laatstejaars die laatste dagen van het schooljaar vorig weekend alvast feestend in, alleen liep dat er net iets anders dan elders.

De laatste honderd dagen is de jaarlijkse traditie waar zesdejaars aftellen naar het einde van het middelbaar. In Turnhout duurt dat een week in plaats van één dag. De jongeren verkleden zich de hele week en feesten doen ze ook meer dan één keer. Bovendien wordt het hele gebeuren niet georganiseerd door de laatstejaars, maar door een team vrijwilligers.

101 dagen

Op donderdagavond worden steeds de laatste 101 dagen gevierd, om de laatste honderd dagen aan te kondigen. Het echte feest begint pas op vrijdag. Eerst gaan de laatstejaars nog naar school en ’s middags komen ze samen bij Jeugdhuis Wollewei, het lokale jeugdhuis van Turnhout, om te paraderen in een stoet door Turnhout. Die stoet wordt afgesloten met een minifeest, maar later op de avond wordt de hele week afgesloten met een grote fuif.

Gemotiveerde vrijwilligers van Jong Geweld zetten zich elk jaar in om de laatste honderd dagen te organiseren. Die vrijwilligers komen onder andere uit de raad van bestuur van JH Wollewei en vormen als het ware een feestcomité in Turnhout. Iedereen die wil, kan zich bij dat 'comité' aansluiten en grotere feestjes organiseren, zoals de laatste honderd dagen, ook de zesdejaars die dat jaar hun laatste honderd dagen vieren.

De muziek houden we zo breed mogelijk, zodat er voor ieder wat wils is”, legt één van de organisatoren Bart Van Eyck uit. "Er kruipt wel wat tijd in, maar de voldoening die je er uit haalt, is het meer dan waard. We zorgen zo voor een week vol leuke herinneringen voor de studenten. Ik ben blij dat we daar met ons team deel van kunnen uitmaken”, voegt hij er nog aan toe.

Maar de vrijwlligers nemen niet alleen logistieke en administratieve taken op zich. Mede-organisator Uriaan Bordeyne draaide op het grote feest ook enkele plaatjes en Caroline Lambrechts en Mike Vebraeken namen de bonnenverkoop op zich.

© Tara Boutaleb

Op café om zeven uur

Ieder jaar zijn de lokale café’s op vrijdagochtend al om zeven uur open om de laatstejaars te verwelkomen die de nacht voordien al de laatste 101 dagen vierden. Dat de laatstejaars nadien hun speeches in een dronken bui aan de leerkrachten voorbrengen, daar kijken de leerkrachten in Turnhout niet meer van op.

Maar de vrijwilligers en het jeugdhuis Wollewei doen hier bewust niet aan mee. "Je kan ook een geslaagde laatste honderd dagen hebben zonder ’s ochtends al alcohol te drinken", meent mede-organisator Anil Van Gorp.

Dat gebeurt ten slotte nog tijdens het grote slotfeest op vrijdagavond. Het team vrijwilligers dat zich daar dit jaar voor inzette, kan alvast terugblikken op een geslaagde editie.

Bekijk de hele fotoreportage:

18/03/2016 Laatste Honderd Dagen Turnhout

© 2016 – StampMedia – Tara Boutaleb


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 18/03/2016
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 18/03/2016