GENT - Een tiental Gentse studenten schoof donderdagavond 18 april aan tafel met bekende en minder bekende Europese gezichten. De 'European Speeddating' is een initiatief van de Jonge Europese Federalisten Gent (JEF Gent). Jongeren  en Europese vakmensen wisselen er gedachten en ideeën uit.

Het JEF is een Europees netwerk waar 20.000 enthousiaste jongeren deel van uitmaken. De afdeling in Gent is één van de vijf in België. JEF neemt de taak op zich om van de Europese Unie een bespreekbaar thema te maken voor jongeren. "Europa moet in de wereld van jongeren binnendringen en zich daar vestigen. Jongeren moeten zich bewust worden dat een Europese aanpak nodig is", aldus Daan Pelckmans van JEF België. JEF probeert via evenementen deze boodschap zo wijd mogelijk te verspreiden. Daarnaast organiseert het lobbyacties om hun Europees toekomstbeeld stap voor stap waar te maken.

Officieel streven de Jonge Europese Federalisten naar een federaal Europa. Maar er heerst zeker nog discussie over wat zo’n federatie concreet zou moeten inhouden. "We zijn een pluralistische beweging. Wij staan open voor alle politieke stromingen, op voorwaarde dat die achter een Europees project staan", zegt Angelique Vandekerckhove van JEF België.

Praktijk ligt anders

Voor een aantal studenten is de Europese federatie een mooie gedachte, maar in praktijk nog niet haalbaar. Vooral het subsidiariteitsbeginsel krijgt veel aandacht. Het is uiterst belangrijk uit te zoeken welke bevoegdheden bij welk politiek overheidsniveau passen. "Bepaalde aspecten van de samenleving kunnen nog steeds het best binnen België georganiseerd worden", zegt Vandenbroucke.

Ver-van-mijn-bed-show

Interesse in de Europese Unie hebben de aanwezige studenten allemaal. "Door mijn politieke kennis begin ik te beseffen dat steeds meer bevoegdheden op Europees niveau terechtkomen. Daarom wil ik er meer over te weten komen", aldus Vandenbroucke. Europa is volgens de jongeren het belangrijkste orgaan van de huidige samenleving. Toch blijft het voor velen een ver-van-mijn-bed-show en de studenten zien daar niet onmiddellijk iets aan veranderen. Ze wijzen de jongeren zelf met de vinger. Studente Marieke van Ooteghem: "De jeugd ligt niet wakker van wat zich op politiek vlak afspeelt, niet op Europees en niet op nationaal niveau." Student Karel Verhaeghe vult aan: "De Europese Unie organiseert enorm veel initiatieven om zowel jongeren als volwassenen te informeren, maar je moet er wel voor openstaan."

© 2013 - StampMedia - Valerie Van Nuffel