De bewustwordingscampagne Goud:eerlijk wil de Vlaming laten stilstaan bij het goud dat hij koopt. Ontginning van goudmijnen heeft desastreuze gevolgen voor mens en milieu. Wie jong is toont begrip, toch beseffen weinigen dat ze zelf dagelijks met goud de deur uitgaan, in hun gsm bijvoorbeeld.

"Of ik goud heb?" De meeste jongeren die over de Antwerpse Groenplaats wandelen, vinden het maar een vreemde vraag. De buit is niet groot: een paar oorbellen, al lang vergeten armbandjes van toen ze nog een communiezieltje hadden. Voor Roel Thallé (21) hoeft het ook niet: "Ik vind goud helemaal niet mooi, ik zou het zelfs niet aan mijn vriendin geven." Andere jongeren zien zichzelf wel goud kopen. "Als ik het geld zou hebben, koop ik misschien wel zo'n goudstaaf, als investering", zegt Xenia Verhoeven (19).

Ecologische impact

Geen van hen realiseert zich dat ze op dat moment al met goud rondlopen: het zijn niet altijd juwelen die blinken, ook in gsm's, computers en andere multimedia zit het kostbare materiaal. Als ik beweer dat ik bijna honderd procent zeker ben dat er goud in hun tas of jaszak zit, valt bij enkelen wel een frank. "Natuurlijk", zegt Roel, "er zit ook een klein beetje goud in mijn gsm. Tom Waes toonde dat eens in zijn programma." Kleine beetjes maken samen veel, van het goud uit 200 gsm's kun je een gouden ring smeden.

Goud is dus gewild en dat zorgt ervoor dat multinationals steeds bruusker te werk gaan om hun voorraden aan te vullen. Ecolife, CATAPA en Netwerk Bewust Verbruiken willen met hun campagne Goud:eerlijk mensen bewustmaken van de praktijken van bedrijven in Latijns-Amerika. De gebruikte ontginningstechnieken hebben een enorme ecologische impact. Volgens de organisaties staat elke gouden ring gelijk aan 20 tot 60 ton hoogtoxisch afval en het verbruik van 40 duizend tot 120 duizend liter zoet water. Ook de economische en sociale gevolgen mogen niet onderschat worden. Het is een fel contrast met het romantische beeld dat sommige jongeren over mijnbouw hebben. "Om eerlijk te zijn, is Sneeuwwitje het eerste dat in me opkomt", zegt Xenia, "zo'n grot waar dan met houwelen grote brokken goud en diamanten worden uitgehakt. Deze nieuwe informatie doet me wel iets, maar ik zou niet weten wat de alternatieven zijn."

Recyclage

Ook daar wil Goud:eerlijk iets aan doen. De campagne promoot de mogelijkheden van recyclage, die bij goud heel voordelig zijn. Daarnaast moedigen ze ook initiatieven aan die werken rond labels en certificaten.

© 2012 - StampMedia - Karolien Byttebier


Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 29/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 29/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 29/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 29/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 29/02/2012