Op zaterdag 4 februari kwamen de West-Vlaamse mini-ondernemingen samen voor de eerste Vlajo-verkoopdag. In de setting van het Ring Shopping Center in Kuurne stelden de mini's hun product en concept voor.

Een jury beoordeelde en deelde prijzen uit. Mini-onderneming Get Some Vintage kreeg de hoofdprijs van 250 euro toegewezen. Uit 44 andere mini-ondernemingen sprong hun groen concept voor een vintage-veiling er het meeste uit.

Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs kunnen in samenwerking met Vlajo hun product op de markt brengen. Ze voeren een boekhouding, doen marktonderzoek, organiseren verkoopmomenten, houden aandeelhoudersvergaderingen en leren de bedrijfswereld kennen. Vlajo coördineert en controleert.

De verkoopdag

Een hele dag kregen de mini-ondernemingen de kans om aan het publiek hun product voor te stellen en te verkopen. "Ze kunnen de concurrentie zien en naar buiten komen met hun mini buiten de schoolomgeving. We hopen dat de mini's ook een mooie verkoop hebben behaald en sommigen wonnen een prijs omdat ze er uitsprongen qua stand, concept en verkooptechnieken", zegt Mieke Kennis, coördinator secundair voor Vlajo Challenge en Mini-ondernemingen.

Vlajo en de mini-ondernemingen

In samenwerking met Vlajo zetten de jongeren hun eerste stappen binnen de bedrijfswereld. De Vlajo-projecten bieden de jongeren een beschermd kader om van daaruit een onderneming uit te werken. De vzw geeft de jongeren ook de kans om internationaal te gaan. In samenwerking met Ja-Ye-Europe krijgen de mini's kans om aanwezig te zijn op internationale verkoopdagen en Europese wedstrijden. Er is onder die vleugels ook het platform Enterprise without borders, waarbinnen mini's vlot contacten kunnen leggen met buitenlandse mini's.

Ontwikkelen van ondernemingszin

Met het hedendaagse tekort aan ondernemingszin probeert Vlajo de jongeren ook een stimulans te geven naar later. Met een duwtje in de rug kunnen ze hun talenten beter naar buiten brengen, leren ze overleggen om iets groots te realiseren, maar durven ze vooral hun dromen realiseren. Zo leren de jongeren creatief en vernieuwend denken in product- en conceptideeën.

Visie van de jongeren

Een mini-onderneming lanceren neemt veel tijd in beslag. Mits een goede voorbereiding en taakverdeling hoeft het algemene schoolwerk echter niet in het gedrang te komen. Lisa, gedelegeerd bestuurster van Get Some Vintage, verwoordt het alsvolgt: "Het is soms moeilijk te combineren met schoolwerk, maar omdat je ruim op voorhand weet wanneer er een evenement is van Vlajo kan je je schoolwerk er wel naar schikken." Voor de jongeren is het alvast een unieke kans om met de professionele bedrijfswereld in contact te komen.

© 2012 - StampMedia - Jappe Pollentier


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 14/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 14/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Maks.be op 15/02/2012