© Vincent Van Nunen

De meningen zijn verdeeld of geld al dan niet gelukkig maakt. Sommigen zeggen zelfs: “Dat is allemaal niet zo belangrijk”. Maar toch speelt geld een grote rol in onze maatschappij die je onmogelijk kan wegdenken. Hoe belangrijk is geld voor ons? Wat doe je als je morgen de Lotto wint? Maar vooral: maakt geld gelukkig?

Ik nam alvast even poolshoogte bij onze redactie, waar ik vijf reporters steeds dezelfde vragen stelde. De antwoorden waren deels verschillend, maar over het algemeen deelden onze redactieleden min of meer dezelfde gedachten.
 

Vraag 1 “Hoe belangrijk is geld voor u?”.

Bij deze vraag kan je de antwoorden verdelen in twee kampen. Drie van de vijf mensen vonden geld toch wel belangrijk omdat ze het nodig hebben om een comfortabel leven te kunnen leiden. De rest hechtte toch wel een zekere waarde aan geld maar voegde daaraan toe dat het niet alles is en dat bvb vriendschappen belangrijker waren.


Vraag 2: “Zou u zich tevreden stellen met een leefloon of hoe meer geld, hoe beter?”

 Hierop was het antwoord duidelijk: iedereen koos voor de tweede optie. Met als voornaamste reden dat het meer comfort geeft waardoor je minder hard op je geld moet letten. Er werd ook aangehaald dat je geld nodig hebt voor hobby’s en andere dingen te doen die je graag doet.


Vraag 3: “Wat als je de Lotto zou winnen?”

Twee van de vijf zouden meteen vertrekken naar het buitenland. Twee andere personen zouden toch wel ook aan hun familie denken. De laatste persoon zou niet veel meer doen dan anders. Misschien een keertje meer op reis of een paar boeken meer kopen, maar er zou niet veel meer veranderen.


En tot slot: “Maakt geld gelukkig?”

Twee personen antwoordden duidelijk “ja”. De drie anderen waren hier niet helemaal mee akkoord. Slechts één persoon antwoordde definitief “nee”. De andere twee vonden dat geld gelukkig maakt, maar dat het zeker niet alles is.

Hieruit kunnen we dus besluiten dat iedereen anders tegenover geld staat. De ene persoon vindt het belangrijker dan de andere. Voor sommigen maakt het gelukkig, voor anderen niet.

vorige volgende