"Minder! Minder!" scandeerde het publiek van Geert Wilders na weer enkele opruiende uitlatingen over de allochtonen. Kop van Jut deze keer: de Marokkaanse bevolking in Nederland. Want alle Marokkanen zijn dieven, net zoals alle priesters pedofielen zijn. Sabiha Harrass (16) uit Machelen maakt zich daarover boos in onderstaande schrijven aan onze redactie.

Neen, ik geloof niet dat bepaalde onderwerpen taboe zijn of dat er enige vorm van censuur zou moeten bestaan. Wel geloof ik dat men zijn mening hoort te verkondigen op een beschaafde, respectvolle en bescheiden wijze. De zaken zijn nu eenmaal hoe ze zijn. Het is de intelligente mens die leert omgaan met cultuurverschillen.

Een verdraagzame multi-etnische samenleving is de basis van een geslaagde maatschappij. Met gehersenspoelde leeghoofden hebben we al genoeg te maken gekregen: in het recente verleden de terroristen, in een ietwat verder verleden de nazi’s. Ja, terroristen. Moslims die denken het geloof correct te interpreteren. Ja, nazi’s. Fascisten die denken superieur te zijn. Moet ik hen even teleurstellen: het superieure ras is een idee uit de 18de eeuw. De mensen waren toen eenvoudigweg onwetend betreffende rasverschillen.

Nu, in 2014 is het gewoon compleet belachelijk om die gedachtegang nog te durven volgen. Het is zo dat statistieken inderdaad aangeven dat er Marokkanen zijn die geregeld in contact komen met het gerecht omwille van criminaliteit. Is dat een reden om dat hele volk onder eenzelfde noemer te plaatsen? Op criminaliteit staat geen leeftijd, sociale groep en evenmin een ras.

“Minder! Minder!” Minder wàt? De Marokkaanse bevolkingsgroep wordt nu aangevallen, maar wat met Turken, Chinezen, Italianen, Albanezen, en zo kan ik nog even verder gaan? Een migratiestop? Dat zou een gemakkelijke oplossing zijn, hé? Toch is het een compleet foute concretisering van het minder Marokkanenbeleid. Neem een wat rijpere houding aan ten opzichte van de stand van zaken. Een opgelegd integratiebeleid, dat is de oplossing. Zoek een baan, leer de taal, stuur uw kinderen naar school… Gelijke slaagkansen voor iedereen.

De Marokkaan die hier integreert is de Marokkaan die de plaatselijke gewoontes accepteert en eigen maakt. Hij wordt de Belgische Marokkaan of de Marokkaanse Belg, waarbij hij de tradities uit eigen land nog steeds kan omarmen, op een ingetogen manier zodat niemand anders er zich bedrukt door voelt.

Ik vraag zeker niet om de ideale wereld te verwezenlijken. Waar zouden mensen met mijn visie op de wereld dan nog voor kunnen strijden? Maar wederzijds respect en enige vorm van tolerantie, is dat dan werkelijk zoveel gevraagd?

- Meer of minder tolerantie?
- "Meer! Meer! Meer!"

© 2014 – StampMedia – Sabiha Harrass


Dit opiniestuk werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 28/03/2014
Dit opiniestuk werd gepubliceerd door Kif Kif op 28/03/2014
Dit opiniestuk werd gepubliceerd door Opiniestukken.nl op 01/04/2014