In haar rapport roept de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn 34 lidstaten op om kunsteducatie beter te ondersteunen in het algemeen onderwijs. De OESO baseert zich hiervoor op een recent onderzoek naar de invloed van kunsteducatie op onder andere sociale vaardigheden en gedragscompetenties.

De OESO wilt meer kunsteducatie in het algemeen onderwijs, want uit onderzoek blijkt dat lessen zoals dans, theater en beeldende kunsten niet alleen creativiteit en verbeeldingsvermogen ten goede komen, maar ook sociale vaardigheden en gedragscompetenties bevorderen. Bovendien stimuleert kunsteducatie vaardigheden (bv. Inzichtsvermogen) die nodig zijn voor positieve wetenschappen zoals wiskunde.

De vele voordelen van kunsteducatie zijn dus van groot belang volgens de OESO. In onze steeds veranderende maatschappij zijn mensen met een kunstgerelateerde opleiding of achtergrond van onschatbare waarde, zo blijkt. Zij zijn de creatieve denkers en innovatieve productontwikkelaars die onze samenleving steeds vaker nodig heeft.

Art for Art’s Sake

Het onderzoek – Art for Art’s Sake. The impact of arts education – toont de vele voordelen van dans, theater, beeldende kunsten en multi-arts lessen in drie verschillende situaties. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kunstlessen gegeven op school (bv. dansles), lessen die bepaalde aspecten van kunst integreren en kunstlessen als buitenschoolse activiteit. Ook het verschil met lessen  óver kunst (bv. muziekgeschiedenis) is groot, aangezien in dat soort lessen zeker niet soortgelijke competenties verworven worden.

Kunst en creativiteit worden vaak aan elkaar gelinkt, maar de associatie tussen kunsteducatie en een beter verbeeldingsvermogen of een grotere creativiteit kan maar magertjes met statistieken aangetoond worden. Dat komt omdat creativiteit moeilijk en op gelimiteerde manier te meten is. Toch staat het als een paal boven water dat kunsteducatie een positieve invloed heeft op meerdere domeinen. Zo bevorderen theaterlessen de mondelinge vaardigheden en tekstbegrip, evenals emotiecontrole en het empathisch vermogen. Muziek stimuleert dan weer de luister- en academische vaardigheden en zou bijdragen aan een hoger Intelligentie Quotiënt (IQ). De link tussen muziek en wiskunde is nog te weinig onderzocht om zekerheid te geven. Al willen muzikale wiskundigen daar niets van horen.

Voor de kunst

In eerste plaats zouden scholen kunsteducatie kunnen invoeren, stimuleren en verankeren om leerlingen enthousiast te maken voor kunst, maar ook voor andere vakken. Gemotiveerde kinderen zijn immers nieuwsgierig. Wel benadrukt het onderzoek dat je kunst in eerste plaats voor de kunst moeten kiezen. Wiskundige inzichten verwerven gaat natuurlijk nog steeds het beste door wiskundelessen te volgen en niet door muzieklessen te nemen. Kunst mag daarom niet enkel ingezet worden voor  haar positieve bijwerkingen. Al zijn net die positieve invloeden de belangrijkste reden om het algemeen onderwijs te overhalen meer aandacht te geven aan kunsteducatie.

Het volledig OESO rapport leest u hier.

© 2016 – StampMedia – tekst: Sien Wevers


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 19/04/2016
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 19/04/2016
Dit artikel werd gepubliceerd door Newsmonkey.be op 19/04/2016
Dit artikel werd gepubliceerd door DeWereldMorgen.be op 19/04/2016