De Moslimraad van België zag onlangs het levenslicht als officiële gesprekspartner van de overheid. Dat prominenten binnen de moslimgemeenschap niet op de hoogte waren van de plannen van dit nieuwe orgaan, doet vragen rijzen over de juiste vertegenwoordiging van moslims binnen deze nieuwe vzw, vindt Sidi El Omari.

Als Belgische moslim met Marokkaanse roots voel ik mij gedwongen mijn stem te laten horen over de recente ontwikkelingen rondom de oprichting van de 'Moslimraad van België'. Na het intrekken van de erkenning van de 'Moslimexecutieve' door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), dook plots een nieuwe vzw op met slechts vier stichtende leden. Ze zullen bevoegd worden voor de erkenning van moskeeën en benoeming van imams, maar ook leraren en inspecteurs van de islamitische godsdienst aanstellen. De manier waarop deze mensen zijn aangesteld en op basis waarvan zij het recht krijgen om de spreekbuis te zijn van de honderdduizenden moslims in België roept terecht vragen op.

Het gebrek aan transparantie in deze zaak is verontrustend. Wie zijn deze vier mensen? Hoe zijn ze aangesteld? Waarom zijn net zij de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap? Zelfs een gerespecteerde figuur als de Gentse imam Khalid Benhaddou is verrast door dit nieuws. "Je kan niet met vier personen een vzw oprichten, met een plannetje komen en hopen dat je woordvoerder kan zijn voor de 800.000 moslims in België”, zei Benhaddou in De Wereld Vandaag op Radio 1. Wanneer er eindelijk een kans is om een eigentijdse organisatie op te richten die daadwerkelijk de diversiteit en het draagvlak van de Belgische moslimgemeenschap weerspiegelt, lijkt het de zoveelste poging van de politiek om controle uit te oefenen over de gemeenschap.

Politieke bemoeienis

De statuten van deze nieuwe ‘Moslimraad’ suggereren dat het de dialoog tussen de moslimgemeenschappen, de burgerlijke overheid en andere belanghebbenden zal faciliteren. Dan stel ik mij net zoals velen de vraag waarom de oprichters van de vzw voorafgaandelijk geen contact hebben opgenomen met belangrijke spelers zoals de Vereniging van Gentse moskeeën dat 22 Gentse moskeeën vertegenwoordigt. Of Islamitisch geïnspireerde organisaties als Voem. Hun ervaring, contact met de gemeenschap en expertise zijn nochtans van cruciaal belang bij het opzetten van een eigentijdse organisatie.

“Het is cruciaal dat de politiek stopt met bemoeienis waar het geen recht op heeft. In plaats daarvan moet er ruimte zijn voor dialoog en samenwerking met de gemeenschap zelf”

Een constructieve organisatie of instelling zou moeten streven naar inclusie, participatie en gelijke vertegenwoordiging van alle lagen van de moslimgemeenschap. Hoewel er onvrede was over de werking van de Moslimexecutieve, mag dit de minister niet vrijpleiten om stilletjes een door hem gekozen alternatief te installeren. Het is cruciaal dat de politiek stopt met bemoeienis waar het geen recht op heeft. In plaats daarvan moet er ruimte zijn voor dialoog en samenwerking met de gemeenschap zelf.

Betrokkenheid

Om discussies te vermijden en de betrokkenheid te vergroten, pleit ik er bijvoorbeeld voor dat de Moslimraad elke erkende moskee in België een interne vertegenwoordiger laat kiezen. Deze vertegenwoordiger zal de moskee representeren in de Moslimraad, waardoor er in iedere erkende moskee een aanspreekpunt is. Dit aanspreekpunt kan fungeren als spreekbuis en een stem geven aan de honderdduizenden moslims in dit land. Zo creëer je een vernieuwende benadering van vertegenwoordiging en participatie van de moslimgmeenschap in België.

Deze voorgestelde aanpak is gebaseerd op het principe van bottom-up representatie, waarbij de basis zelf haar stem kan laten horen. De voorzitster van de nieuwe Moslimraad van België, Esma Uçan, heeft intussen verklaard in Terzake dat de deuren openstaan en dat er ruimte is voor dialoog. Dit is een positieve stap, maar het is belangrijk dat deze intenties worden omgezet in concrete acties, zoals het proactief benaderen van relevante organisaties.

Alleen door zo’n inclusieve benadering kan er een eigentijdse en effectieve belangenbehartigingsorganisatie worden opgezet. Tijd om de drempels te verlagen, de dialoog te bevorderen en allemaal samen te werken aan een betere vertegenwoordiging van de moslimgemeenschap in België. Dat betekent mét betrokkenheid van moskeeën, sleutelorganisaties en -figuren binnen de gemeenschap. Dat is wat de moslimgemeenschap in ons land verdient.


Dit artikel werd gepubliceerd door MO* op 15/06/2023.

Dit artikel werd gepubliceerd door Knack op 19/06/2023.

vorige volgende