Voor de brandweer is de Cultuurmarkt een doordeweekse dag, de politie zet meer manschappen in dan normaal. Wij vroegen aan beide hulpdiensten van Antwerpen hoe zij hun taak invullen.

"Als je de leiding hebt over ordehandhaving bij grote evenementen, is het belangrijk dat je leert uit je fouten", zegt Fons Bastiaenssens, commisaris van de Antwerpse politie. "Na elk evenement vindt er dan ook een de-briefing plaats om zowel goede als slechte punten toe te lichten." Zo heeft zich de afgelopen drie jaar een opmerkelijke ontwikkeling voorgedaan. "We zijn van het conflictmodel overgeschakeld naar een genegotieerd beheer, uitgevoerd door de 'platte petpolitie'", pikt woordvoerder Sven Lommaert aan. "Dit wil zeggen dat we onzichtbaarder te werk gaan. Ook maakt de politie op voorhand afspraken met organisatoren of betogers, zodat beide partijen beter weten waaraan ze zich kunnen verwachten." Uit ervaring hebben ze geleerd dat de oude aanpak averechts kan werken. "Kijk maar naar de rellen tussen voetbalsupporters van Antwerp en Keulen zoveel jaar geleden. Er stonden honderden politieagenten klaar om in te grijpen, maar dat lokte alleen maar meer reactie uit. Ik zat middenin de gevechten en zulke mistoestanden moeten echt vermeden worden, want er vallen altijd slachtoffers", vervolgt Bastiaenssens.

"Bij de Cultuurmarkt is vooral de afhandeling van het verkeer en het onthaal van de mensen zeer belangrijk," gaat Lommaert verder. "Bovendien ontstaan er op activiteiten zoals deze zelden grote incidenten, maar we proberen wel de kleine misdrijven, zoals gauwdiefstallen, zoveel mogelijk in de kiem te smoren." In het geval van de Cultuurmarkt zullen de gewone interventiepatrouilles zoals altijd een oogje in het zeil houden. Voorts lopen er ongeveer acht extra politieagenten in uniform en enkelen in burger rond tussen de massa om de orde te handhaven. Bij de brandweer blijven er zoals altijd 120 brandweermannen stand-by, die op voorhand zeer nauwkeurig gebriefd zijn.

"De manier waarop we te werk gaan hangt altijd af van het soort evenement", vertelt Lommaert. "De Cultuurmarkt is bijvoorbeeld geen risicovol evenement waardoor de organisatie voor politieagenten eerder kleinschalig blijft. Bovendien is er bij culturele activiteiten zelden een risicofactor aanwezig." Vooraleer organisatoren hulp krijgen van de politie moeten zij een officiële aanvraag indienen. "De Cel Evenementen buigt zich over deze administratieve taak en nadien zitten zij samen met politie, brandweer en andere instanties om afspraken te maken", besluit Lommaert.

© 2008 - StampMedia - Marjolein Lambrechts & Jani Verheyden