Na bijeenkomsten in Sint-Truiden en Hasselt, was het op 3 oktober de beurt aan Genk voor een 'ieders stem telt'-debat. Zestien Limburgse welzijnsorganisaties lieten de Genkse politieke kopstukken in discussie gaan met maatschappelijk kwetsbare groepen zoals senioren en kansarmen.

"Kunnen kinderen niet beter naar een school in de buurt gaan?" Zo start Fatma, een onthaalmoeder en vrijwilliger op de school van haar kinderen, het debat. Volgens Fatma zorgt een school in de buurt voor een goede communicatie met de leerkrachten, directie en andere ouders. Harrie Dewitte (PVDA+) is het met Fatma eens: "In Finland is het zelfs verplicht om kinderen naar een school in de buurt te sturen en daar is de schooluitval veel lager. Dat probleem is in Genk veel te groot."

Chris Janssens (Vlaams Belang) benadrukt de vrije schoolkeuze: "De keuze van Fatma vind ik nobel, maar schoolkeuze blijft een basisrecht." Een groter probleem zijn volgens hem de concentratiescholen, waar hij met Dewitte van mening over verschilt. "Het gaat om een sociale achterstand", zegt die laatste wanneer het over taalproblemen gaat. Volgens Dewitte zou een onderzoek zelfs aantonen dat kinderen uit Turkije betere schoolresultaten halen dan kinderen die hier geboren zijn.

Privacy

Joke Quintens (PROgenk) en Luc Gieraerts (Iederen Open vld) discussiëren over maatschappelijke dienstverlening en verdoken armoede. Hoe kun je mensen in armoede beter bereiken met gepaste hulp? Voor Gieraerts is het belangrijk dat mensen zelf een eerste stap zetten naar de hulpverlening. "Je kan niet van deur tot deur gaan checken wie hulp nodig heeft." Uit de zaal krijgt hij bijval van een vrouw die de aanwezigen eraan herinnert dat niet iedereen bekend wil staan om zijn of haar kansarmoede: "Let op de privacy!"

Quintens wil toch dat personen als postbodes een rol krijgen in het toezicht op de sociale vooruitgang in Genk. "Er is te weinig structureel overleg tussen allerlei mogelijke partners zoals postbodes, wijkwerkers en thuisverplegers."

'Aanzuigeffect'

Met betrekking tot het woonbeleid hebben burgemeester Wim Dries (CD&V) en Ann Baptist (N-VA) het allebei over mensen die in een 'zwart gat' zitten: zij die teveel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig om een huurprijs op de privémarkt te betalen. Dries wil hierbij inzetten op het op peil houden van een goede mix van sociale woningen, huur- en koopwoningen. Hij geeft toe dat het concentreren van sociale woningen in de wijken Kolderbos en Sledderlo een foute beslissing was. Dries: "Langzaamaan maken we de spreiding beter."

Baptist merkt op dat Genk meer sociale woningen heeft dan sommige omringende gemeenten. Volgens haar zorgt dat voor een 'aanzuigeffect' van mensen met een laag inkomen uit andere plaatsen. "Andere gemeenten moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen.

GAS in Genk

Naar aanleiding van een filmpje over de GAS-boetes debatteren Wim Dries en Joke Quintens over leefbare woonomgevingen. "Ik ben voorstander van alternatieve straffen, zoals jongeren een burgerprestatie te laten leveren", zegt Dries. "Ze kunnen bijvoorbeeld een dag helpen bij de reinigingsdienst." Volgens Quintens kan een woonomgeving verbeteren als buurtwerkers, jongerenwerkers, stadswachters en politie minder achter hun bureau zouden zitten, maar meer op straat aanwezig zouden zijn.

Vanuit het panel vraagt Harrie Dewitte zich af waarom er boetes nodig zijn voor 12-jarigen. "Er bestaat nog zoiets als pedagogie: je kan kinderen leren om het vuil op te rapen." Dries herhaalt een paar keer dat het Genkse sociale netwerk voor hem een voorbeeld voor Vlaanderen is. "Maar alles kan beter", besluit hij.

© 2012 - StampMedia - Hasna Ankal


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 11/10/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 11/10/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door De Standaard - online op 11/10/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Kif Kif op 11/10/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 11/10/2012