Heel wat oud-leiders van Scouts en Gidsen Vlaanderen kregen de afgelopen dagen een brief in de bus met de vraag om ‘vriend’ te worden van de Scouts. Die vriendschap houdt in: 15 euro storten, met als doel de besparing te counteren. “Ik stort zeker, want ik draag de Scouts nog altijd een zeer warm hart toe.”

Dat oud-scoutsleiders gevraagd wordt 15 euro te storten, is een gevolg van besparingen in het jeugdwerk. Er werd niet gesnoeid in het budget dat de organisatie krijgt, maar de uitgaven stijgen wel en de toelage werd niet geïndexeerd. Daardoor ziet de organisatie zich genoodzaakt oud-leiders aan te spreken, onder het motto ‘Eens scout, altijd scout’. 30.000 onder hen kregen al een brief in de bus.

“Honderdduizenden mensen waren lid”

Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen lopen de reacties intussen binnen. Communicatieverantwoordelijke Jan Vanreusel: “We krijgen vragen over de ernst van de situatie, zeker nadat mensen de krantenkoppen hebben gelezen. Dit is echter geen paniekactie, eerder vooruitziend handelen in een besparend klimaat.”

De organisatie wil vooral inzetten op een sociaal netwerk en zelf initiatief nemen in plaats van enkel af te hangen van overheidssteun. “Vele honderdduizenden mensen in Vlaanderen waren ooit lid van de scouts”, legt Vanreusel uit, “en dat heeft vaak veel betekenis voor hen gehad. Het staat op hun cv, ze hebben er hun levenspartner leren kennen, enzovoort.”

“Omgekeerd zijn oud-leden voor ons een belangrijk onderdeel van onze werking”, vervolgt Vanreusel. “Op vlak van kennis en ondersteuning, maar dus ook financieel.” Al blijft de organisatie het wel belangrijk en relevant vinden dat die overheid investeert in jeugdwerk.

“Meerwaarde afwegen tegen beleid”

Dat je aan scouts je levenspartner kan overhouden, weten Yves De Swert en zijn vrouw ook. De intussen 33-jarige De Swert was vijf jaar leiding bij (toen nog) VVKSM Sparlekein in Nijlen. Hij kreeg de brief al in de bus. “Ik stort zeker, omdat ik de Scouts nog altijd een zeer warm hart toedraag”, vertelt hij. Solidariteit met het scoutsgebeuren is voor hem en zijn vrouw belangrijk: “Wij zouden niet willen dat scouting het in Vlaanderen met minder moet doen, of bepaalde zaken niet meer kan realiseren vanwege geldgebrek."

Cis Van Nuffelen (27) was op zijn beurt vier jaar leider en twee jaar groepsleider van ‘De 70’ in Borsbeek. Hij is niet van plan te storten. “Ik vind dat een organisatie van die omvang in staat moet zijn om de kosten op een structurele wijze te beheren”, vertelt hij, “en dus de kans op verminderde werkingsmiddelen had kunnen of moeten incalculeren.”

Al vindt Van Nuffelen dat zo’n actie in de eerste plaats niet nodig zou mogen zijn: “Het is jammer dat een organisatie met zo’n groot maatschappelijk draagvlak, die voornamelijk steunt op vrijwilligers, in de problemen komt door besparingen. De opvoedkundige meerwaarde van jeugdbewegingen wordt niet genoeg erkend en afgewogen tegen een misschien begrijpelijk, maar kil economisch beleid.”

Vrienden van Chiro en KSJ

Ook bij de andere jeugdbewegingen zijn de besparingen voelbaar. Zij zijn niet van plan om brieven rond te sturen, maar begrijpen waar de actie van Scouts en Gidsen Vlaanderen vandaan komt.

“Oud-leden of –leiding blijven zich meestal de rest van hun leven verbonden voelen met een vereniging en willen hun steentje bijdragen als het moeilijk gaat”, zegt Erwin Cools, directeur van Chirojeugd Vlaanderen vzw. “Ook wij hebben een netwerk van oud-leiding, dat achter onze jongerenorganisatie staat. Vanuit die achterban wordt ook geld gestort, al is dat niet het hoofddoel.”

KSJ-KSA-VKSJ laat dan weer via haar website weten dat de besparingen ook voor hen een uitdaging vormen. Toch gaan zij niet actief op zoek naar fondsen. “Door creatief te besparen op organisatiekosten en interne werking willen we ons pedagogisch project garanderen”, klinkt het.

© 2014 – C.H.I.P..S. StampMedia – Ilse Cox


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 23/12/2014