Een protest van 'misnoegden' trok de voorbije weken door de straten van de wereldsteden. De indignados drukken de verontwaardigdheid van ons allen uit. Want ‘wij zijn de volgende generatie’.

Het protest van de betogers is de noodkreet van een generatie die aan het verdrinken is. Voor de eerste keer staat de welvaart die sinds de Industriële Revolutie en na beide wereldoorlogen alleen maar is toegenomen, echt op het spel. De drang naar macht en geld, politieke spelletjes en egoïsme hebben ervoor gezorgd dat ons welvaartsysteem op instorten staat. Een generatie die dacht dat de wereld aan haar voeten lag, voelt zich bedrogen. De wereld waarin alles mogelijk is, blijkt niet te bestaan.

De volgende generatie

Politici blijven altijd maar weer de rekening doorschuiven naar wat zo mooi heet ‘de volgende generatie’. De staatsschuld, de vergrijzing, de sociale zekerheid die op ontploffen staat, de regulering van de financiële markt, een verhoging van de pensioenleeftijd, de milieuvervuiling, … Allemaal problemen die nooit serieus zijn aangepakt, waarover nooit fundamentele en verdragende beslissingen zijn genomen. Onze beleidsmakers zaten meer in met electorale winst dan met het algemeen belang van de samenleving op lange termijn.

Jaren aan een stuk werd de rekening doorgeschoven naar de volgende generatie. Een generatie die niet leek te bestaan, want de problemen werden toch nooit pertinent. Alles kon altijd uitgesteld worden. Tot nog toe. Met de implosie van het systeem is ook meteen duidelijk wie die langverwachte volgende generatie is. Wie de rekening effectief gepresenteerd krijgt. Want dat zijn wij, de jongeren van vandaag.

De belangrijkste zaak van de wereld

Daarom is het zo belangrijk dat het protest van de indignados geen stille dood sterft of niet misbruikt wordt door anarchisten om steden te vernielen. Deze beweging moet groeien en vooral blijvend van zich laten horen. Deze ‘volgende generatie’ moet zich verenigen en de machtigen der aarde duidelijk maken dat het zo niet verder kan. Dat deze generatie haar toekomst niet in rook wil zien opgaan omdat onze voorgangers zo kortzichtig zijn geweest.

Naomi Klein noemde de zaak waarvoor de indignados strijden ‘de belangrijkste zaak ter wereld’. Wel, dat is het ook. Voor ons allemaal. De toekomst van de wereld staat op het spel. De volgende generatie is er nu. Er kunnen geen rekeningen meer worden doorgeschoven. Er moeten fundamentele en langdurige oplossingen komen om de toekomst van onze wereld en onze samenleving veilig te stellen. Dat is de belangrijkste zaak ter wereld.

De indignados en #OccupyWallstreet hebben steun en visie nodig. Iedereen die zich verontwaardigd voelt over de gang van zaken moet de krachten bundelen om een sterk, langdurig, apolitiek en vreedzaam signaal te geven aan onze overheden. Zonder molotovs of kapotte ruiten, maar met een luide en duidelijke stem. Een boodschap die niet partijgebonden is, maar juist pleit voor een toekomstgerichte politiek. Over ideologische grenzen heen. Dat is waar de indignados en wij allen voor moeten gaan. The time is now.

© 2011- StampMedia - Robbe van Lier


Dit opiniestuk werd gepubliceerd door Knack.be op 27/10/2011