© Corine Nelemans

De ene vindt de EU een zinkend schip, de andere ziet het als een reddingssloep uit de huidige impasse. Cedric Cornelissen (21), jongerenvoorzitter van Vlaams Belang Antwerpen, en Jens Verwilligen (23), Antwerps voorzitter van de pan-Europese partij Volt, staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar is het water tussen beiden werkelijk zo diep?

 

Wat betekent Europa voor jullie in één woord?

Cedric Cornelissen: “Dictatuur.” Jens Verwilligen: “Samenwerking.” Kunnen jullie dat toelichten? Cornelissen: “Er is een Europees Parlement en een Europese Commissie. Die laatste stelt bijna alle wetten op, maar de commissarissen worden niet gekozen door het volk. Daarom spreek ik van een dictatuur. Er worden beslissingen genomen zonder inspraak van het volk heeft.”

Jens Verwilligen: “Als het enige democratisch verkozen orgaan mist het Europees Parlement de nodige daadkracht. Maar in tegenstelling tot Cedric zie ik net veel potentieel in een nog meer verregaande samenwerking tussen de lidstaten.”

Cornelissen: “We zitten in een grote crisis. Er zijn een aantal landen die uit de EU willen stappen. Vandaag is het Groot-Brittannië, morgen is het Italië en overmorgen Hongarije. De EU is één grote miserie geworden: de vluchtelingencrisis, Griekenland die de waarde van de euro naar beneden haalt, … Daarom zijn wij pro-Europa, maar niet pro-EU.”

Verwilligen: “De EU is net een enorm efficiënt project. Wat hebben we al bereikt? Meer dan vijftig jaar vrede. Alle landen zijn er sinds hun toetreding tot de EU economisch op vooruitgegaan. Inderdaad, we staan voor grote uitdagingen. Maar die moeten aangepakt worden op Europees niveau. Je hebt het over een migratiecrisis, maar ik noem het liever een uitdaging. De toestroom van migranten hadden we perfect kunnen bolwerken, als het spreidingsplan aanvaard was.”

Bestaat er zoiets als een Europese identiteit?

Cornelissen: “Je kan jezelf Europeaan voelen omdat je een gemeenschappelijk leed deelt, zoals een wereldoorlog. Maar als je kijkt naar culturele waarden en normen: daarin verschillen wij zelfs al van de Denen. Om dus van bovenaf een set van waarden en normen op te leggen, is in mijn ogen onmogelijk.”

Verwilligen: “Ik heb het moeilijk met het woord ‘cultuur’, omdat je ervan uitgaat dat culturen te herleiden zijn tot landen. Ik kom beter overeen met mijn Deense en Zweedse vrienden binnen Volt dan met sommige Vlamingen. Juist omdat we anders zijn en met elkaar in gesprek gaan, is vooruitgang mogelijk.”

 

Hoe kunnen meer mensen betrokken worden bij het Europese project?

Verwilligen: “Door meer transparantie aan de dag te leggen en mensen te tonen wat er concreet gebeurt in Brussel, zodat ze de werking van de EU leren begrijpen. Wij werken samen met platformen waarop mensen zelf hun vragen over Europa kunnen stellen.”

Cornelissen: “Transparantie? De werking van de EU is überhaupt te complex om te begrijpen. Bovendien moet er gesnoeid worden binnen de instellingen zelf. Als je ziet hoe daar met geld wordt gesmeten, dan is het woord ‘rioolput’ niet misplaatst. Je hebt parlementariërs die snel hun krabbel zetten en hun loon opstrijken. Als er transparantie moet zijn, dan over waar ons geld aan wordt besteed.”

“Hoe meer inspraak van het volk, hoe beter. Als het volk voor iets stemt dat tegen de huidige coalitie gaat, moet daar wel naar geluisterd worden.”

Wat zou een Vlexit of Bexit betekenen voor jullie?

Verwilligen: “Het meest catastrofale wat er zou kunnen gebeuren in België. Kijk naar Groot-Brittannië: economisch gaat het land er enorm op achteruit. Politieke relaties worden slechter. Wij voelen hun uitstap ook in onze economie.”

Cornelissen: “Ik ben ervan overtuigd dat alles terug in evenwicht komt. Vergeet niet dat de Brexit er is gekomen door een referendum. Als je beweert effectief democratisch te zijn, dan respecteer je hun recht om eruit te stappen.”
 

Hoe staan jullie tegenover referenda?

Cornelissen: “Hoe meer inspraak van het volk, hoe beter. Als het volk voor iets stemt dat tegen de huidige coalitie gaat, moet daar wel naar geluisterd worden.”

Verwilligen: “Referenda zijn maar één manier om aan burgerparticipatie te doen. Complexe zaken worden als een ja/nee-vraag gepresenteerd. Dat is veel te zwart-wit. Het zou interessanter zijn om burgers mee aan tafel in de regering of in het parlement te krijgen. Dán pas krijg je burgerparticipatie.”

 

“Referenda zijn maar één manier om aan burgerparticipatie te doen. Complexe zaken worden als een ja/nee-vraag gepresenteerd.

Hoe komt het dat eurosceptische partijen in de lift zitten?

Verwilligen: “Omdat ze aantonen wat er verkeerd loopt met de EU. Maar ik mis oplossingen. Je kunt de EU vergelijken met een huis: we kunnen het slopen of we kunnen het renoveren. De EU moet gerenoveerd worden en nieuw leven ingeblazen worden.”

Cornelissen: “Je kunt de boel beter afbreken en er een mooie villa op zetten.”
 

Hoe moet de klimaatproblematiek aangepakt worden?

Cornelissen: “Waar zit de echte klimaatproblematiek? In dit land zijn we met amper elf miljoen mensen. Kijk eens naar derdewereldlanden waar de bevolkingsgroei explodeert en er geen enkele ecologische maatregel genomen wordt.”

Verwilligen: “Ik hoor het je graag zeggen: we zijn met elf miljoen Belgen, eigenlijk kunnen wij niets doen aan de klimaatproblematiek. Net daarom hebben we de EU en die samenwerking met andere landen nodig. Het Europees Parlement moet meer inspraak krijgen in het beleid, en er moet een klimaatminister komen.”
 

Zijn jullie het nog ergens over eens?

Cornelissen: “Op onze eigen manier willen we allebei Europa veranderen. Toch denk ik dat hij eraan is voor de moeite.”

Verwilligen: “Ik wil op z’n minst moeite doen.”


Dit artikel werd gepubliceerd door NewsMonkey op 07/05/2019

vorige volgende