© Chat GPT

'Kop eraf’ is een nieuwe historische podcast waarin Ianka Huygen in de geschiedenis van de guillotine duikt. Deze aflevering gaat over het zogenaamde 'debate of consciousness'. Dat is een grote en lange discussie die ontstond in de negentiende eeuw over het bewustzijn en menswaardig sterven. De betrokkenen waren enerzijds geleerden en experten die voor het gebruik van de guillotine waren en anderzijds degenen die ertegen waren. Het is deze medisch-wetenschappelijke discussie die de voedingsbodem werd voor kritische stemmen binnen tal van andere disciplines. Met stem acteurs: Ianka Huygen, Abdelhakim Abouallal, Laura Huygen en Sid Moeyersoms.

'Kop eraf’ is een nieuwe historische podcast waarin Ianka Huygen in de geschiedenis van de guillotine duikt. Hoe benaderde en representeerde men de guillotine in de negentiende eeuw? Elke aflevering zoomt ze in op een bepaald studieveld en specifieke kunstdiscipline. Denk aan beeldende kunst, literatuur, theater en de entertainmentcultuur.

vorige volgende