Op vrijdag 18 april 2014 kwamen twaalf Palestijnse jongeren en twee begeleiders vanuit Bethlehem naar het Mediahuis voor Jongeren in Antwerpen. De jongeren waren afkomstig uit het Aida Camp, een vluchtelingenkamp dat sinds 2005 langs drie zijden omringd wordt door de scheidingsmuur.

De jongeren maakten, onder begeleiding van Vincent Tillieux en Maya Witters, een hele dag Zeega’s. Hun opdracht was om aan de hand van foto’s en audio zichzelf voor te stellen. Al snel bleek echter dat het politieke en persoonlijke moeilijk van mekaar te scheiden waren. Ziehier de digitale verhalen die zij vertelden:

vorige volgende