De Leuvense Funky Fabolishes Fabota Family van de kinderwerking Fabota in buurtwerk ’t Lampeke is genomineerd als kanshebber voor de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugd-welzijnswerk 2015. De Family is het muziekproject van kinderwerking Fabota.

De Leuvense Funky Fabolishes Fabota Family is is een koor van kinderen, ouders en grootouders, dat wekelijks repeteert. De jongste deelnemer is 7, de oudste 70 jaar.

Elk jaar werkt de family rond een bepaald thema. Dit jaar is dat de Eerste Wereldoorlog. Maar meteen gaat het ook over andere oorlogen in de wereld. Voor enkele kinderen en ouders in de groep is oorlog niet iets van honderd jaar geleden, maar wel een fenomeen waar zij voor op de vlucht gingen.

Intergenerationele aanpak

De jury van de Cera-prijs prijst de intergenerationele aanpak in het project: “Kinderen en volwassenen werken samen in één project. Daarbij werken ze elk vanuit hun invalshoek samen rond één thema dat niet tijdsgebonden is: stilstaan bij de Eerste Wereldoorlog maakt ook oorlogservaringen van vandaag bespreekbaar.”

“Dit is echte culturele uitwisseling over de generaties heen, over verleden, heden en toekomst”, staat verder nog te lezen in het juryrapport. “Door ook uit te pakken met een optreden betrekt men ook de omgeving bij die uitwisseling.

Over de Cera-prijs van het Vlaamse JeugdwelzijnswerkMet de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk vragen Cera en Uit De Marge aandacht voor de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Jeugdwelzijnswerk kan een belangrijke rol spelen zowel bij het signaleren van risico’s als bij de uitwerking van oplossingen.Uit De Marge is het netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Cera is een coöperatie van zo’n 400.000 vennoten en investeert samen met hen op financieel en maatschappelijk vlak. De projecten die Cera steunt sluiten aan bij de waarden van de coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.

Peter van de Cera-prijs van het jeugdwelzijnswerk Warre Borgmans en Minister van Jeugd Sven Gatz reiken de prijs uit op donderdag 13 november, omstreeks 15 uur, tijdens het congres van Uit De Marge in het Provinciegebouw van Vlaams-Brabant in Leuven. De prijs omvat een financiële steun en een gelegenheidswerk van kunstenaar Herr Seele.

© 2014 – StampMedia - video: Jeroen Broeckx
Dit artikel werd overgenomen door Allesoverjeugd.be op 31/10/2014
Dit artikel werd overgenomen door Het Nieuwsblad - Online op 31/10/2014