©Yasmine Miralles

Het is een probleem van alle culturen en sociale klassen. Huiselijk geweld blijft een taboe. Mishandeling heeft grote gevolgen, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor onze maatschappij.  

In België worden 1 op 10 kinderen blootgesteld aan huiselijk geweld. In 2 van de 3 gevallen loopt het kind risico om later slachtoffer of dader te worden. Het is vaak moeilijk om te praten over mishandeling, voor zowel het slachtoffer als de dader. Meestal verbergt men dit liever. Hierdoor is het moeilijk om te helpen. Ook om in te schatten of iemand mishandeld wordt, is een gevoelig onderwerp. Je weet vaak niet wat je moet doen, hoe je kan helpen en of je überhaupt wel actie moet ondernemen. 

Een cyclus die niet eindigt

Voor zowel kinderen als volwassenen hangen hier serieuze gevolgen aan vast.Kinderen kunnen verwondingen oplopen door mishandeling, zoals hersenschade of lichamelijke letsels. In ernstige gevallen kunnen ze zelfs sterven. Ze lopen meer kans om last te krijgen van ontwikkelingsachterstanden en ontwikkelings- en groeistoornissen. In de puberteit kunnen mensen die mishandeld zijn geweest, sneller geneigd zijn om hun gezondheid in gevaar te brengen. Ze zullen bijvoorbeeld op een vroege leeftijd beginnen te roken en te drinken. Psychische en emotionele problemen, zoals depressie of hechtingsproblematiek, komen ook voor. Trauma’s van vroeger volgen ook verder in de volwassen jaren.

Bij volwassenen hebben slachtoffers gedurende hun levensloop last van zowel psychische als fysieke problemen, zoals moeilijkheden in relaties, het oplopen van mentale stoornissen en ziektes. Er is ook risico dat het slachtoffer uiteindelijk de dader wordt. In dit geval zal kindermishandeling worden doorgegeven naar de volgende generaties. Het lijkt een cyclus die niet eindigt.
 

De oorzaken

In sommige gevallen ligt de oorzaak van het probleem bij een eigen geschiedenis. De dader, die voorheen slachtoffer was, begint zijn/haar eigen kinderen te mishandelen. Mishandelaars imiteren zowaar het gedrag van hun ouders. De karaktereigenschappen van de ouders zijn ook een beslissende factor, als ze bijvoorbeeld psychische problemen hebben, speelt dit ook een rol. Soms is het initieel niet de bedoeling van de ouder om het kind pijn te doen. In dit geval hebben de ouders meestal alcohol en drugsproblemen. Maar vaak, is het niet duidelijk waarom ouders hun kinderen mishandelen, omdat er geen duidelijk of logisch antwoord is. Waarom zou je je eigen kind pijn willen doen? 

Hulp bieden

Wat kan je doen als je je nog zorgen maakt? Je kan steun bieden aan het kind door voor hem/haar open te staan. De warmte en liefde die sommige kinderen thuis missen, kan jij aanbieden. Als je te maken hebt met kindermishandeling, kan je voor meer informatie terecht op de website van vzw zijn.be 

Je kan contact opnemen met De Vertrouwenscentra voor Kindermishandeling, ze zijn een meldpunt van alle soorten geweld op kinderen. Iedereen (zowel hulpverleners als mensen uit de omgeving van een kind) die een vermoeden heeft of ongerust is over verwaarlozing of mishandeling van een kind, kan contact opnemen met een VK.

Je kan bellen naar Het centrale meldnummer 1712. Als je vragen hebt over misbruik en geweld kan je hier terecht. Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, pesten, geweld in gezagsrelaties maar ook over misdrijven met geweld. Het nummer is gratis en verschijnt niet op de telefoonrekening. Je kan elke werkdag bellen naar 1712 tussen 9 en 17 uur. 

Als een slachtoffer in levensgevaar zit, kan je bellen naar Het Vluchthuis. Het vluchthuis biedt onderdak, steun, rust en veiligheid aan vrouwen die bedreigd en/of mishandeld worden. Vluchthuizen hebben een geheim adres. Je kan bellen naar 078/150 300
 

vorige volgende