wo
12/10/2022
18:00 - 20:00

Op 12 oktober schuift Diana Redzep bij aan onze redactietafel. Zij werkt bij het Caw-Antwerpen als Roma-coach. Ze is bemiddelaar tussen Romagezinnen en organisaties, instellingen, diensten en andere hulpverleners die vragen hebben rond het werken met Romagezinnen.

Ze geeft tips en gaat gesprekken aan met de gezinnen en het netwerk rondom hen. Ze verwijst hen ook soms door naar instanties die hen kunnen verder helpen. Diana is geboren in Italië, maar groeide op in België. Ze is zelf een Roma.

Diana wil het graag met jullie hebben over wie Roma zijn, wat jullie van hen denken, weten, denken te weten en misschien niet weten. Wisten jullie bijvoorbeeld dat er nog steeds veel jonge Roma uitgehuwelijkt worden? Dat is een problematiek waar Diana veel rond werkt, en waar ze jonge gezinnen over sensibiliseert.

Roma zijn een onderbelichte groep in onze samenleving. StampMedia wil die ongehoorde stemmen naar boven brengen en ze in een plaats geven in de media. Heb je zin om hieraan mee te werken? Kom dan naar de Aan tafel met Diana Redzep op 12 oktober!

Adres