Sluiting van de kernreactoren in Doel, honderd procent hernieuwbare energie én duurzame jobs voor de werknemers van Doel. Dat waren de krachtige eisen van de 11-maartbeweging tijdens de betoging tegen kernenergie op 12 maart in Antwerpen.

Bij de achthonderd betogers waren heel wat jonge gezichten. Waarom vinden zij de strijd tegen kernenergie belangrijk? Wat bewoog hen op deze zonnige zaterdagnamiddag in Antwerpen te manifesteren tegen Doel?

De meeste jongeren benadrukten dat kerncentrales niet noodzakelijk zijn om België van de nodige energie te voorzien, maar dat ze ondanks de risico’s toch open worden gehouden. “Het is belangrijk dat veel mensen hierover nadenken en niet zomaar de weg volgen van de lobbyisten die zeggen dat openhouden noodzakelijk is. Het is eigenlijk niet noodzakelijk maar ze doen alsof het wel zo is“, vertelt een van de betogende jongeren.

18/03/16 Betoging tegen kernenergie

De jongeren geven aan dat de uitstap uit kernenergie belangrijk is omdat het iets is wat ons allen aanbelangt. Kernenergie bedreigt volgens hen niet alleen het milieu maar ook de volksgezondheid. De jongeren schuiven oplossingen zoals windenergie, zonne-energie, biomassa- en waterkrachtcentrales naar voren als alternatief. “Als België al deze krachten bundelt, is kernenergie overbodig.”

Niet in angstsfeer vervallen

Om meer te weten over kernenergie in Antwerpen gingen we even langs bij Arthur Follebout, een van de jonge vrijwilligers achter de 11-maartbeweging. Hij vindt het belangrijk dat mensen betogen tegen kernenergie omdat iedereen graag een toekomst wil waarin is nagedacht over ieders voortbestaan. Daarom kunnen we best nu alles op een zo duurzaam mogelijke manier aanpakken.

Arthur geeft aan dat heel wat dingen kunnen misgaan met de kerncentrales in Doel. Zo produceren ze op dit moment nucleair afval, waarvoor nog steeds geen sluitende oplossing is gevonden. Voorts is er altijd het risico op nucleaire ongevallen en op nucleair terrorisme. Voor Antwerpen specifiek lijken de risico’s nog extra groot te zijn.

Eerst en vooral ligt Doel dichtbij een heel grote stad, waardoor het aantal slachtoffers bij een ramp al snel kan oplopen. Ten tweede ligt Doel in de Antwerpse haven, waar zich heel wat petrochemie bevindt. Bij een ontploffing kan zich tevens nog een chemische ramp voordoen als de installaties niet veilig stilgelegd kunnen worden. Arthur wijst er eveneens op dat de kosten bij een gelijkaardige ramp als in Fukushima kunnen oplopen tot twee keer het BBP van België. Toch benadrukt hij dat het belangrijk is dat we niet in een angstsfeer vervallen.

Hernieuwbare energie

Hij vindt het slimmer om eerder te investeren in hernieuwbare energie dan wel in het nog langer openhouden van de kerncentrales. “We hebben twee opties. We kunnen een nieuwe kerncentrale bouwen, of we kunnen inzetten op alternatieven. De levensduur van de huidige kerncentrales is met tien jaar verlengd. Zo’n verlenging kan je één keer doen, maar tegen 2050 gaat dit niet meer. Als je niet vanaf nu direct inzet op hernieuwbare energie, ga je aanmodderen. Je gaat dan tijd en energie afnemen die je zou kunnen investeren in hernieuwbare energie,“ aldus Arthur. “Iedere dag worden mensen  met kernenergie geconfronteerd, maar niemand vindt het heel boeiende materie. Toch moeten jongeren nadenken over welke toekomst zij willen."

“We hebben twee opties. We kunnen een nieuwe kerncentrale bouwen, of we kunnen inzetten op alternatieven." En alternatieven voor kernenergie zijn er volgens Arthur zeker en vast. Volgens hem is het belangrijkste alternatief het niet gebruiken van energie. Er wordt dan ook veel energie verspild door slecht gebruik en slecht beheer. Als dit verminderd kan worden, is dat alvast een deel van de oplossing. Naast het minder en efficiënter gebruiken haalt hij ook de klassieke andere alternatieven aan zoals windenergie, zonne-energie en experimentele dingen zoals kleine waterkrachtcentrales. Als oplossing moeten we volgens hem al deze vormen combineren én ons eigen gedrag aanpassen.

Jongeren die zich geroepen voelen om ook hun steentje bij te dragen, zijn meer dan welkom volgens Arthur. “We zijn te bereiken via Facebook, e-mail en natuurlijk de gele postkaart.”

Meer informatie over de 11-maart beweging is te vinden op de website: https://11maartbeweging.wordpress.com/

© 2016 – Stampmedia – Charlotte Teunis; Foto's: Stefan Lambrechts en Charlotte Teunis


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 18/03/2016
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 18/03/2016
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 18/03/2016