De markante Oosterweelverbinding moet het grote Antwerpse verkeersprobleem voor eens en altijd oplossen. Al is niet iedereen vol lof over het nieuwe tracé dat van de stad een metropool moet maken omwille van een groot gezondheidsgevaar. Daarom hebben verschillende partijen zich verenigd om de Oosterweelverbinding zoals ze nu ter tafel ligt, aan te vechten.

Wat een opzienbarend project voor de stad Antwerpen moest worden, is uitgedraaid op een bikkelharde strijd tussen verschillende partijen. Één van die partijen die zich tegen de Oosterweelverbinding kant, is Ademloos vzw . Ademloos zet zich in voor de gezondheid van de bevolking. Met de komst van een viaduct (Lange Wapper, red.) dat via de Royerssluis en het Straatsburgdok naar het Sportpaleis gaat, komen 55 scholen, 5 rust- en verzorgingstehuizen en 4 ziekenhuizen in de kritische 500 meterzone te liggen. Dat betekent dat dagelijks ongeveer 17.000 mensen fijn stof zullen inademen. Daar zitten 15.400 kinderen tussen, waarvan méér dan de helft jonger dan twaalf jaar. "Het inademen van dit stof heeft zware gevolgen voor jongeren tot 18 jaar." zegt geneeskundige Dirk Van Duppen. "Allerhande longziektes zijn hier het gevolg van." Ademloos zal daarom binnen de week een klacht indienen bij de Europese Commissie om het project te verbieden.

Door de komst van de Oosterweeltunnel mag het vrachtverkeer niet meer door de Kennedytunnel rijden. Al het vrachtverkeer moet dan noodgedwongen langs het Sportpaleis passeren met enorm veel geluidsoverlast voor de bewoners als gevolg. "Ik ben er zeker van dat de brug er heel mooi en modern zal uitzien. Maar als elke dag de vrachtwagens met tienduizenden langs mijn huis passeren, dan hoeft het voor mij niet." zegt een bewoner van Deurne.

Om de bouw van de Lange Wapper mogelijk te maken, moet een groot deel van de groene zone, met name het Sint-Annabos sneuvelen. Het hele Masterplan (Lange Wapper + tunnel) zou ongeveer 3,8 miljard kosten. Om dit gigantisch bedrag te kunnen afbetalen moeten auto's en vrachtwagens die door de tunnel rijden, tol betalen. Vrachtwagens betalen 15 euro, personenauto's 2,4 euro.

Om uit de huidige impasse te geraken, heeft de actiegroep stRaten-generaal , onder leiding van Manu Claeys, een alternatief tracé opgesteld. Na lang aandringen heeft de Vlaamse regering oor naar Manu Claeys en wordt er toch een onafhankelijk onderzoek opgestart. Dat onderzoek zal tegen eind december 2008 worden afgerond. Tegelijkertijd zal de bouwaanvraag voor de Lange Wapper tegen september 2008 moeten binnen zijn. "Dit kan niet want de resultaten van het onafhankelijk onderzoek moeten eerst bekend zijn vooraleer de bouwaanvraag kan ingediend worden." aldus Manu Claeys.

Op de tentoonstelling rond de Oosterweelverbinding reageert de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) koel: "Het vrachtverkeer hoeft niet langs het Sportpaleis te passeren, ze kunnen ook een andere route nemen. De Antwerpse brug is een kilometerslang, dubbeldeks autosnelwegviaduct met zes rijstroken. De hangbrug scheert rakelings langs het Eilandje en zweeft zo over de stad. Het wordt een prestigieus hangviaduct aan pijlers van 138 meter hoog, 15 meter hoger dan de kathedraal. Dit systeem is modern en moet files in de toekomst vermijden. De Lange Wapper-brug wordt een stedelijk icoon dat de Antwerpse metropool tussen de andere grote steden met prestigieuze bruggen zal plaatsen zoals de Sunshine Skyway in Florida, Central Artery Bridge in Boston of de Erasmusbrug in Rotterdam." Toch bevestigt Nick Orbaen, woordvoerder van de BAM, achteraf dat 90% van het vrachtvervoer wel degelijk langs het Sportpaleis zal komen.

Het valt af te wachten of dit project soelaas zal bieden voor het Antwerpse verkeersprobleem.

© 2008 - StampMedia - Haik Guevorkian