© Fatima-Zahra Naimi

Anno 2018 wonen er in Antwerpen zo’n 7777 mensen van Sub-Saharaans Afrikaanse afkomst. Dat zijn er ongeveer zeventig procent meer dan in 2003. Stilaan vinden ook zij de weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. StampMedia legt zijn oor te luister bij enkele kandidaten. Vandaag: Herman Quintelier (21) van CD&V.

Herman Quintelier

21 jaar

Belgische en Nigeriaanse roots

Rechtenstudent aan UA

CD&V, stadslijst, plaats 15, Hoboken, plaats 15

Hoe ben je aan politiek begonnen?

Ik ben altijd een vaste kerkganger geweest (Quintelier is katholiek, nvdr). Op mijn 16de werd ik na de kerkdienst aangesproken door de de voorzitter van CD&V Hoboken, Guy Helsen . Hij stelde voor om lid te worden van Jong CD&V. Ik was toen nog niet op de hoogte van hoe het politieke spectrum in Vlaanderen of in België eruit zag, maar ik dacht:  “waarom niet?”  Geleidelijk ben ik beginnen deelnemen aan activiteiten en daarna werd ik militant. Dit jaar kreeg ik de kans om mee te doen aan de gemeente- en districtsraadverkiezingen.”

Wat heeft jou aangetrokken in de CD&V?

“Zoals ik daarnet zei, had ik nog geen politieke voorkeur, maar wat me bij CD&V bevalt zijn de christelijke waarden zoals solidariteit, personalisme,… Ik bevind me politiek gezien in het  centrum van het spectrum: ik ben links, noch rechts, Ik vind dat er aan beide uiteinden  goede dingen zijn en ik denk dat je die ook kunt samenbrengen.” 

Je hebt deelgenomen aan het panelgesprek “Politieke panel met de Afrikaanse diaspora”, georganiseerd door Kilalo en Szion. Wat vond je ervan?

Het was de eerste keer dat ik deelnam aan zo’n panelgesprek en het was helemaal onverwacht. Ik kwam aanvankelijk als toeschouwer, maar omdat de initiële spreker Patrick Janssen (Gemeente- en provincieraadslid van CD&V, nvdr) door een communicatiefout niet lang kon blijven, heb ik moeten inspringen. Het was een leuke ervaring en het was geweldig om te zien hoe  jong het publiek was. Het was ook aangenaam om naast politici als Philippe De Backer (Open VLD), Tom Meeuws (Sp.a),… te zitten.”

Bij dit panelgesprek, heb je jou als “mulat” voorgesteld en dit werd niet echt goed onthaald door het publiek. Je werd zelfs op een bepaald moment erop aangesproken door iemand van het publiek zelf. Wat vond je ervan?

“Voor mij heeft het woord mulat geen enkele negatieve betekenis. U moet weten dat ik in Hoboken en daarbuiten nog nooit persoonlijk met racisme ben geconfronteerd. Toen ik hoorde vanuit het publiek dat het woord mulat bij sommigen verkeerd overkwam, ben ik na het panelgesprek een gesprek aangegaan met degene die mij erop had terechtgewezen.Ik heb haar gezegd dat ik nota nam van haar opmerking. Ik zal hier in de toekomst op letten.”

Jan De Volder (CD&V) kwam tijdens dit panelgesprek ook in opspraak door te zeggen dat kolonisatie ook “haar goede kanten had”. Hij verwees daarmee naar “de priesters en zusters die naar Congo zijn gegaan om beschaving en educatie te brengen”. Het publiek was verbaasd door deze uitspraken. Hoe was dat voor jou? 

Ik denk niet dat Jan De Volder het fout bedoelde, hij heeft het gewoon fout verwoord. Jan De Volder is een begripvol persoon, met respect voor iedereen. Hij heeft zelfs vrijwilligerswerk gedaan bij Sant’ Egidio  (Christelijke lekengemeenschap die actief is in meer dan zeventig landen;, nvdr) in Nigeria. Hij heeft heel Nigeria rondgereisd, waardoor hij het land beter kent dan ik.” (lacht)

Wat wil je als Afro-Antwerpenaar veranderen met deze verkiezingen?

“Er moet echt iets gedaan worden aan de Antwerpse mobiliteit. Van bij mij thuis in Hoboken, tot aan mijn school (Universiteit Antwerpen, nvdr)  gebruik ik een Velo (Het Antwerps deelfietsensysteem, nvdr). Het is een geweldige systeem en het is zeer goed dat ze dit systeem tot in de districten hebben uitgebreid. Toch zou ik willen pleiten voor een verlenging  van de uitleentermijn, omwille van de gebruiksvriendelijkheid, de mobiliteit, de luchtvervuiling enz.”

“Ik wil ook werk maken van de afvalverwerking. Tijdens de huisbezoeken in Borgerhout heb ik opgemerkt dat er te veel afval – zeker grofvuil –  wordt buitengezet. Het zorgt voor hinder bij de winkeliers en de mensen die er wonen. De twee grootste redenen daarvoor zijn dat sommige bewoners geen auto hebben om naar het containerpark te gaan en omdat sommige bewoners te oud zijn. Ik wil daarom verder ingaan op het voorstel van schepen Caroline Bastiaens van de pop-upcontainers. Ik ben niet echt een voorstander van hogere boetes voor grofvuil, het is immers niet altijd de juiste oplossing. Ik ben eerder voorstander van positieve maatregelen.”

Wat zijn jouw laatste woorden?

De weg vooruit (Lacht). Ik wens dat Antwerpen een goed bestuur krijgt voor de jongeren en de verschillende gemeenschappen die de stad telt. Dat er een vertegenwoordiging / aanspreekpunt is voor elke gemeenschap. En ten slotte: dat Kris Peeters burgemeester wordt (lacht).” 

vorige volgende