Test-Aankoop berichtte op 20 januari dat jongeren probleemloos aan sterke drank kunnen geraken. In hun persbericht meldden ze echter ook goed nieuws. Uit onderzoek van VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) blijkt immers dat sinds 2000 minder jongeren op zeer jonge leeftijd ooit alcohol dronken.

Campagnes hebben nut

"In 2000 had bij de 12- tot 14-jarigen 80 % al ooit alcohol gedronken. In 2008 was dat gezakt tot 62 %,” zo blijkt uit een leerlingenbevraging tijdens het schooljaar 2007-2008 door VAD. "Er is een daling in het percentage jongeren dat begint met alcohol te drinken, en dus kunnen we stellen dat het percentage drinkers kleiner is geworden over de tijdspanne van 7 jaar," vertelt Hilde Kinable van VAD aan StampMedia.

Niet alleen is er een verschuiving merkbaar met betrekking tot het aantal jongeren dat op vroege leeftijd alcohol drinkt, er is ook een daling in het aantal jongeren dat regelmatig alcohol drinkt . "Het percentage regelmatig gebruik van alcohol daalde van 20% in 2000 naar 15,9% in 2007." 'Regelmatig gebruik' wordt door VAD omschreven als meer dan 1 keer in de week. Ilse De Maeseneire (VAD) verklaart deze positieve evolutie door de actieve sensibilisering die sinds 2000 plaatsvond, dankzij onder andere de campagnes 'a cool world' (voor -14 jarigen) en 'gratis drank' (voor de doelgroep 18 tot 25-jarigen).

Wetswijziging

Het belangrijkste argument dat VAD tot nu toe gebruikte in haar preventiecampagnes is de gezondheidsfactor. Omdat bepaalde hersengebieden in de adolescentie nog in volle groei zijn, heeft alcohol hierop een verstorende impact. De wetswijziging van 10 januari bevestigt de wetenschappelijke argumenten om het alcoholgebruik bij jongeren uit te stellen, vindt VAD. Die wijziging gaat over de leeftijdsgrenzen van het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren.

"De communicatie over de leeftijdsgrenzen wordt hiermee eenvoudiger: geen alcohol onder de 16 jaar, niet op café, maar ook niet langer in de supermarkt of nachtwinkel. Wij hopen dan ook dat deze wet bijdraagt aan een vergroting van de bewustwording bij jongeren, hun ouders en sociale omgeving, én zeker ook bij de horeca.”

De Maeseneire: “De samenleving gaat nog te laks om met alcoholgebruik door kinderen en jongeren. Belangrijk hierbij is dat de wet in de praktijk ook gehandhaafd wordt. De overheid werkt momenteel aan de nodige uitvoeringsbesluiten die instaan voor de controle op de wet.”

© 2010 – StampMedia – Femmy Thewissen


Lees ook: Jongeren zijn zuiplappen


Dit artikel werd gepubliceerd door Gündem op 25/01/2010
Dit artikel werd gepubliceerd door Zap Magazine - online op 28/01/2010