Vanaf vandaag worden de symfonische jeugdorkesten van Jeugd en Muziek Vlaanderen ondergebracht in de nieuwe organisatie Amaj. De Vlaamse regering had bij de laatste subsidieaanvraag namelijk laten weten dat Jeugd en Muziek Vlaanderen moest hervormen. "Na dit feestweekend zullen we voortgaan als twee aparte organisaties die elk hun eigen weg gaan: Jeugd en Muziek Vlaanderen én Amaj", verduidelijkt Veerle Braem.

Toen Jeugd en Muziek Vlaanderen twee à drie jaar geleden haar nieuwe subsidieaanvraag indiende bij de Vlaamse Gemeenschap, kreeg ze daar geen positieve feedback op.
"Volgens het ministerie van Cultuur bestond de organisatie uit te veel afzonderlijke lokale afdelingen en organiseerde ze te veel verschillende activiteiten, waardoor de regering weinig controle had over waar haar subsidiegeld precies aan besteed werd. Er zat dus maar één ding op: vernieuwen”, vertelt gedelegeerd bestuurder Veerle Braem.

"Vernieuwen is nodig", vult Roel Willems, artistiek leider en dirigent bij Amaj, aan. "Je moet mee met je tijd en jongeren verdienen een eigentijdse aanpak."

Initiatie versus jeugdorkest

Jeugd en Muziek wil zich vanaf nu voornamelijk concentreren op muziekinitiatie en zoveel mogelijk kinderen muziek laten ontdekken. Dat gebeurt door de allerjongsten te laten kennismaken met verschillende muziekstijlen en door extra inspanningen te doen om ook kansarme kinderen te laten proeven van muziek.

“In die visie is er jammer genoeg geen plaats meer voor de symfonische jeugdorkesten, die al vele jaren deel uitmaken van Jeugd en Muziek”, vertelt Braem.

"Om het voortbestaan van de symfonische jeugdorkesten te kunnen waarborgen, hebben we Amaj opgericht", vertelt Pieter Schuermans, die net als Willems artistiek leider en dirigent bij Amaj is.

"In onze organisatie zullen musicerende jongeren en symfonische muziek centraal staan. We willen elke jongere, ongeacht zijn niveau, groeikansen bieden binnen de organisatie. Samen musiceren, moet voor zowel beginners, gevorderden als voor diegenen die willen doorstromen naar het professionele circuit leuk zijn."

Amaj = A-majeur

Amaj is geen acroniem, maar staat voor de toonladder A-majeur. "Deze toonladder is een optimistische toonladder, die dynamiek en vitaliteit symboliseert. Bovendien is de A de stemnoot van een symfonisch orkest", verklaart Braem.

"De orkesten krijgen elk een nieuwe naam: het Jeugd en Muziek Orkest van Antwerpen, Jeugd en Muziek Orkest van Oost-Vlaanderen en het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek zullen voortaan respectievelijk Jong Symfonisch Antwerpen, Jong Symfonisch Gent en Jong Symfonisch Limburg heten."

“Het is de bedoeling dat de provinciale orkesten meer zullen samenwerken dan nu het geval is”, gaat Schuermans voort. “Hoewel de orkesten elk apart in hun eigen provincie concerten zullen blijven geven, willen we jongeren uit de verschillende Vlaamse provincies vaker samenbrengen in verschillende projecten.”

"Graag afdeling in Brussel"

Voort wil Amaj graag meer kansen geven aan beginnende muzikanten. "In Antwerpen organiseerde Jeugd en Muziek Antwerpen onder andere de musiceerdagen, twee dagen waarop jonge musici de gelegenheid kregen samen te spelen met leeftijdgenoten van hetzelfde muzikale niveau. Ook bestaat het juniorenorkest, voor muzikanten vanaf 12 jaar, en een strijkorkest voor jonge strijkers al geruime tijd. Die initiatieven zullen we overnemen en voort uitbouwen, en uitbreiden naar de verschillende Vlaamse provincies, in samenwerking met het Deeltijds Kunstonderwijs."

In de toekomst zou Amaj ook graag een afdeling in Brussel hebben, om zo de Brusselse jeugd dicht bij huis de kans te geven om te musiceren in groep. Uiteraard blijft de samenwerking met Jeugd en Muziek Vlaanderen bestaan.

Willems: "We zijn nu twee verschillende organisaties, met elk onze eigen specialiteiten en dat kan alleen positief zijn voor de jongeren. Er kan nu veel meer worden ingezet op specifieke begeleiding."

Subsidies in 2017?

En hoe zit het nu met die broodnodige subsidies? "We hebben een dossier voor structurele subsidies ingediend, en we hopen dat we die vanaf 2017 kunnen ontvangen", vertelt Braem.

"Intussen hebben we crowdfunding opgestart en zijn we nog op zoek naar extra sponsors. Ook de ticketverkoop van de concerten, die wie in eigen beheer organiseren, is een belangrijke bron van inkomsten."

De eerste samenwerking tussen de provinciale orkesten en de eerste samenwerking tussen Amaj, en Jeugd en Muziek is alvast een feit. Op zaterdag 17 oktober 2015 geeft Amaj Jong Symfonisch haar eerste concert in Bozar, tijdens "75 jaar Jeugd en Muziek". Er zullen meer dan 130 muzikanten op het podium zitten.

© 2015 - StampMedia - Iris De BondtDit artikel werd gepubliceerd door DeRedactie.be op 15/10/2015
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 15/10/2015