De VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen eindigde zonder concrete doelstellingen of verbintenissen. De politieke wil en durf die ontbrak op het internationale niveau is misschien wel haalbaar op het stedelijke niveau. In Antwerpen zijn de meningen verdeeld over de plannen van de stad ter zake.

De stad Antwerpen tekende naast 1225 andere Europese steden het ‘Convenant van Burgemeesters’: een engagement om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20% te verlagen.

Globale voetafdruk

Hoewel de steden op deze aarde maar 1% van het aardoppervlak innemen zijn ze wel verantwoordelijk voor 80% van de CO2-uitstoot. “Op internationale klimaatconferenties dreigt men snel te stranden in erg abstracte doelstellingen, daarom is het logisch dat steden hun verantwoordelijkheid opnemen. Hun aanpak is van meet af aan veel concreter”, vindt schepen voor Leefmilieu Lauwers.

Leefbare stad

"Al sinds 2003 speelt Antwerpen een voortrekkersrol in het nemen van initiatieven rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De stad helpt de Antwerpenaar om energie en geld te besparen. Denk maar aan de energietoer en de thermografische kaart, de gratis ecohuisdokter, verschillende premies en energieleningen, gratis energiescans, klimaatwijken,..."

Daarnaast wordt vanuit het mobiliteitsbeleid (wijkcirculatie, fietsbeleid, parkeerbeleid) ook sterk gewerkt aan CO2-reductie. Momenteel is de stad Antwerpen bezig met het opmaken van een inventaris van de CO2-emissies, die moet aantonen of de genomen maatregelen hun vruchten afwerpen.

Groen genoeg?

Ivo van Ginniken, voorzitter van Jong Groen! Antwerpen, juicht de duurzame initiatieven toe, maar heeft kritiek op de kandidatuur van Antwerpen om Groene hoofdstad van Europa te worden. "Er zitten te weinig ambitieuze plannen in die concreet zijn. Uit de informatie die we tot nu toe kregen lijkt het om de zoveelste marketingtruc van de stad te gaan." Schepen Lauwers reageert hierop dat Europa dergelijke wedstrijden organiseert om steden aan te moedigen om stappen in duurzaamheid te ondernemen. "Wij merken in ieder geval dat het document nu al zorgt voor een interne dynamiek binnen de stad en alleen daarom al zijn we tevreden met de geleverde inspanningen voor deze wedstrijd."

Van Ginniken verwijst onder andere naar het afvalbeleid. "Wanneer de stad aan zijn inwoners het signaal geeft dat GFT niet langer gescheiden aangeboden moet worden, is dit geen goed milieubeleid. Schepen Lauwers reageert dat vele mensen kleinbehuisd zijn en voor hen daarom de gunstmaatregel bestaat om GFT aan te bieden in de restafvalzak. Van Ginniken vindt dat Stockholm, de huidige groene hoofdstad van Europa, toont dat het beter kan. "Daar is milieu een parameter die bij elke beleidsbeslissing ingecalculeerd wordt. De Zweedse stad levert bijvoorbeeld ook inspanningen om uit slib biogas te maken."

Jongeren en inspraak

"Steden en gemeenten staan het dichtst bij de burgers, daarom zijn ze meest aangewezen om acties te leiden en als modelvoorbeeld te functioneren", stelt Lauwers. Om dit waar te maken werkt de stad dit jaar aan een klimaatbeleidplan dat ook door de burgers, lokale verenigingen en bedrijven ondersteund wordt.

"Jongeren, als belangrijke stakeholders in dit verhaal, worden ook uitgenodigd om te participeren in het planningsproces van het klimaatbeleid. Het klimaat-thema zal opgenomen worden in 2011, wanneer Antwerpen Europese jongerenhoofdstad wordt."

© 2010 – StampMedia – Femmy Thewissen


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 17/02/2010