De protestactie 'Op naar het Frietplein' resulteerde in een magere opkomst op de Groenplaats. Slechts 250 manifestanten klaagden op 29 maart over de steeds langer durende regeringsvorming. Die dag zat België 289 dagen zonder regering, een wereldrecord.

Op verschillende Frietpleinen in heel België manifesteerden jongeren tegen de lopende regeringscrisis. Het initiatief ging uit van het jongerenplatform Niet In Onze Naam Jong. De beweging verzet zich tegen de splitsingsgedachte en vraagt om een verenigd, solidair en multicultureel België. Met de actie tonen de betogers aan dat Belgische jongeren nog kunnen en willen samenleven.

Solidariteitsactie

Volgens Niet In Onze Naam Jong debatteren onze politici alleen maar over de splitsing van België en primeert eigenbelang voor elke partij. De actiegroep pleit voor een federale kieskring, een nationale sociale zekerheid en Nederlands en Frans als verplichte vakken.

Enthousiast betoog

In steden over heel België namen volgens Belga bijna 8.000 personen deel, maar in Antwerpen daagde het minste volk op. De organisatie had meer mensen verwacht. "De Frietrevolutie op 17 februari kreeg meer mensen op de been. Toen snoepte België het wereldrecord regeringsvorming af van Irak en dat wilde iedereen vieren. Maar wie ook nu nog betoogt, hecht meer belang aan onze eisen", stelt Jos D'haese, verantwoordelijke van Niet In Onze Naam Jong Antwerpen.

"Ik sta achter hun eisen", zegt David Goedemer, een van de manifestanten. "Intussen heeft iedereen genoeg van de politieke situatie. De meeste burgers bekommeren zich niet om de regering. Een luxesituatie waarin de onderhandelende partijen zich alles durven permitteren."

© 2011 - StampMedia - Sander Carollo, foto: Nils De Putter


Dit artikel werd gepubliceerd door 7voor7 op 31/03/2011