Sint-Truiden © Wikimedia

Sint-Truiden wil in het voorjaar van 2022 de verkeerssituaties om en rond de scholen veiliger maken. De stad zal daarom vanaf 15 maart gaan samenwerken met route2school. Dat is een app waarmee leerkrachten, ouders en leerkrachten onveilige situaties kunnen melden. Zo hoopt Sint-Truiden de knelpunten in kaart te brengen.

Route2school valt in het fietsbeleidsplan dat in februari 2021 goedgekeurd werd op de gemeenteraad. Daarmee wil het stadsbestuur de Truienaar sensibiliseren om de fiets vaker en veiliger te gebruiken. Groen is voorvechter van het systeem en bracht het aan op de gemeenteraad.

“ROUTE2SCHOOL is een app ontwikkeld door UHasselt waarmee de scholieren niet enkel de veiligste route met extra info te zien krijgen op hun smartphone, maar ook zelf foto’s en info kunnen ingeven over hun route en de knelpunten. Al meer dan 70 scholen zijn in dit project ingestapt. Meestal werken alle scholen van eenzelfde gemeente mee, en daarnaast ook de ouderraden, de dienst Mobiliteit, de politie”, aldus gemeenteraadslid Peter Van Dam (Groen).

 

De bedoeling is dat iedereen die een onveilige verkeerssituatie meemaakt, die meteen meldt. Zo moet er een eind komen aan gevaarlijke situaties voor een ongeval plaatsvindt.

“Via Route2School wil het stadsbestuur een grondige analyse maken van de verkeersveiligheid op de schoolroutes en het verplaatsingsgedrag van de Truiense leerlingen. Met de app van Route2School konden leerlingen, ouders, leerkrachten en jeugdverenigingen van 15 maart tot en met 30 april 2021 mobiliteitsknelpunten op schoolroutes melden. Het resultaat wordt een digitale schoolroutekaart en acties om de verkeersveiligheid op de route van en naar school te verbeteren,” aldus burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Hilde Vautmans (Open VLD) vult aan: “In Sint-Truiden gaan dagelijks ongeveer 8.340 leerlingen naar school. De veiligheid van die kinderen en jongeren is voor ons een absolute prioriteit. Dankzij het project van Route2School beschikken we na de dataverzameling over een digitale schoolroutekaart waarop kinderen en ouders de meest aanbevolen route naar school kunnen ontdekken. We roepen alle betrokken partijen op om zich mee in te zetten om mee te werken aan dit project. Als we samen alle knelpunten goed in kaart brengen, kunnen we gericht effectieve acties ondernemen.”

Met de digitale kaart kunnen ouders dus een veiligere schoolroute voor zichzelf en hun kinderen kiezen. Daarna zal ook het stadsbestuur enkele knelpunten aanpakken.

“We kiezen hiermee voor de fiets, voor het klimaat, maar vooral: voor onze kinderen”, aldus Peter Van Dam, gemeenteraadslid bij Groen.

De app komt binnenkort online.


Dit artikel werd gepubliceerd door HLN Regio op 18/01/2022.

Dit artikel werd gepubliceerd door Limburgnieuws.be op 05/01/2022

vorige volgende