In het Atlas-gebouw loopt van 2 februari tot 31 maart de tentoonstelling 'Jongens en meisjes. Bestemming bekend'. Deze erfgoedtentoonstelling vormt het kader voor verscheidene activiteiten en wil een maatschappelijk debat teweeg brengen over rollenpatronen en stereotype denkbeelden in onze samenleving.

Mannen huilen niet, vrouwen zijn slechte chauffeurs. Het zijn clichés en vooroordelen die deel uitmaken van ons dagelijks leven. De tentoonstelling in het Atlasgebouw plaatst deze denkbeelden in een historisch kader en vertelt hoe de man-vrouw verhoudingen in België geëvolueerd zijn sinds 1830.

Bicultureel tot biseksueel

Op de tentoonstelling vind je ook een videoproject van Tara-arts, dat toont hoe jongens en meisjes uit verschillende culturen in onze huidige samenleving nadenken over seksegerelateerde vooroordelen. In de loop van de maand februari en maart kan je proeven van diverse debatten, lezingen en workshops. De onderwerpen van discussie gaan van biculturele gezinnen tot biseksualiteit.

Rollenpatronen

Jaarlijks vind je zo een 6-tal verschillende tentoonstellingen in de inkomhal van het Atlasgebouw. Birgit Vanden Bempt, communicatiemedewerker van Atlas: “Allochtone nieuwkomers, die zich inschrijven voor een inburgeringscursus, zijn vaak de eersten die met de tentoonstellingen in aanraking komen. Daarnaast krijgen we ook veel scholen en andere groepen over de vloer. Ahmed Zizaoui, onze publieksmedewerker, leidt hen rond en discussieert met de bezoekers over het onderwerp.” Als onderdeel van de inburgeringscursus slaan de nieuwkomers in een 'Stadsklap' een praatje met Antwerpenaars over cultuur, gewoonten en tradities. Naar aanleiding van de tentoonstelling zullen de gesprekken dieper ingaan op rollenpatronen en stereotypering in de man-vrouw relaties.

De nieuwe vrouw?

Slotactiviteit op 28 maart is een wervelende zondagmatinee waarin de 'nieuwe man' centraal staat. Door verschillende ervaringsdeskundigen (van Pieter Embrechts tot één van de Meiden van Halal) wordt de nieuwe man 'gewikt en gewogen' en wordt de vraag gesteld hoe het zit met de 'nieuwe vrouw'.

Voor meer informatie: www.antwerpen.be

© 2010 – StampMedia – Femmy Thewissen