In het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum in Hasselt gingen Badra Djait en Anne Provoost op 24 maart in dialoog over de verschillende levensovertuigingen en culturen in onze samenleving. Het gesprek kadert in een reeks avonden over 'Een humanisme voor de toekomende tijd'.

Het Masereelfonds in Hasselt organiseert in samenwerking met de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) Limburg en andere vrijzinnige organisaties drie avonden over de toekomst van het humanisme. De tweede avond nodigden ze Badra Djait en Anne Provoost uit. Directeur van HVV Jacinta De Roeck trad op als moderator.

Badra Djait is een Vlaamse van Algerijnse afkomst. Ze studeerde arabistiek en antropologie. Ze was adviseur van Marino Keulen (Open VLD), toen Vlaams minister van Inburgering, en werkt nu in het Vlaams Parlement. Djait werd thuis islamitisch opgevoed en ging twaalf jaar naar een katholieke school. Ze is niet gelovig.

Schrijfster Anne Provoost schreef in 2008 'Beminde Ongelovigen', een atheïstisch sermoen of preek waarin ze zich onder meer afvraagt waar de grens ligt tussen gematigde en extreme religie. Ze creëerde de religiometer, een systeem dat meet hoe gelovig iemand is.

Respect

Moderator De Roeck vroeg of de moslimwereld atheïsme aanvaardt. "Mijn vriendenkring telt heel wat atheïsten, we praten er vrijuit over. Bij mijn ouders zal ik mijn atheïsme niet openlijk verkondigen, uit respect voor hen", antwoordde Djait.

Die uitspraak weekte hevige reacties los bij het aanwezige publiek. "Ik moest vechten voor mijn overtuiging. Zwijgen over atheïsme voelt als een stap achteruit zetten", reageerde iemand verontwaardigd. Djait begreep de kritiek, maar benadrukte dat ze er enkel in de omgeving van haar ouders niet over praat.

Openlijk debat

Djait en Provoost vroegen zich af hoe onze samenleving kan omgaan met verschillende culturen. Provoost wil op termijn een wet voor elk ethisch probleem. "Daar is geen ontkomen aan. We moeten voortdurend een openlijk en duidelijk debat voeren."

© 2011 - StampMedia/Xios - Liesbeth Merckx