© Bart Staes

Groen-politicus Bart Staes heeft meer dan twintig jaar ervaring in het Europees Parlement. Ook deze keer stelt hij zich kandidaat voor de volgende parlementsverkiezingen van 26 mei 2019. StampMedia-reporter Glodie Mungaba sprak de geëngageerde politicus aan de vooravond van de spannende verkiezingsstrijd van zondag.

Staes heeft zich tijdens zijn politieke loopbaan vooral gewerkt rond klimaat, milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. In zijn boek ‘Migratie, het eerlijke verhaal’ toont hij ook zijn engagement voor en interesse in het migratie-en asielbeleid van Europa. 

Staes: ‘Ik ben als politicus begonnen om de wereld beter te maken. Een waarin er respect is voor de planeet, voor onze kinderen en kleinkinderen en die solidariteit toont met de zwaksten in de samenleving. Hier in Europa, maar ook elders ter wereld.’

Je schreef een boek over migratie, een onderwerp dat de afgelopen vijf jaar nog meer de gemoederen bedaart dan ooit tevoren. Waarom voelde je de nood om dit te doen?

Staes: ‘Er worden veel oneerlijke en onjuiste verhalen verteld over de migratie. De Europese Unie geeft met de linkerhand veel ontwikkelingsgeld, maar neemt het met de rechterhand terug af – en vaak meer dan er is gegeven. Zo hebben we bijvoorbeeld een Europees landbouwbeleid. Volgens het Europees landbouwbeleid produceren we te veel melk. Van die melk maken we melkpoeder. Die melkpoeder slaan we op in opslaghuizen. Europa subsidieert de productie van melkpoeder aan 50 euro per ton. Dat melkpoeder wordt vervolgens uitgevoerd naar West-Afrika. Wat stellen we daar vast? In Burkina Faso bijvoorbeeld, kost een liter melk van een lokale koe drie keer meer dan de melk die je kunt maken van ons Europees melkpoeder. Zuivelboeren in Burkina Faso en in andere West-Afrikaanse landen hebben zo geen toekomst. Sommigen migreren dan maar naar Europa. We moeten zorgen voor meer coherentie in het Europees beleid. Het ontwikkelingsbeleid moet coherent zijn met het landbouwbeleid, het visserijbeleid en ons handelsbeleid.’

Veel migranten die naar Europa komen doen dat op illegale wijze. Hoe wil je daar iets aan veranderen? 

Staes: ‘We moeten ons beter organiseren. Iemand die asiel aanvraagt, moet snel geholpen worden en een beslissing krijgen. Het heeft geen zin mensen jaren te laten wachten op een besluit.’

'We hebben geen nood aan vrijhandel maar aan eerlijke en duurzame handel en respect voor de mensen in Afrika.’

Hoe kunnen we de migratie naar Europa proberen aan te pakken?

Staes: ‘Ten eerste moeten we zorgen voor coherentie in het beleid. We moeten ook aan echte ontwikkelingshulp doen, niet van boven naar onder, maar in samenwerking met Afrikaanse mensen. En we moeten er ook voor zorgen dat er geen kapitaalvlucht meer is van Afrika naar Europa. Volgens de laatste cijfers is er al 50 miljard euro uit Afrika verdwenen. Ten slotte moeten we in Afrika, samen met alle Afrikanen, zorgen voor een goed bestuur: geen corruptie, geen nepotisme en een goede democratie en transparantie. We moeten samen werken.’

Je zetelt sinds 1999 in het Europees Parlement. Vandaag stel je je nog eens kandidaat. Wat zijn je plannen voor de volgende legislatuur?

Staes: ‘Samen met Omar Ba, zullen wij als groenen nog meer investeren in Afrika. Want Afrika is een belangrijk continent. We zullen actief zijn in de parlementaire commissies ontwikkelingssamenwerking en internationale handel. We hebben geen nood aan vrijhandel maar aan eerlijke en duurzame handel en respect voor de mensen in Afrika.’
Wat heeft Groen als partij dat andere partijen niet hebben?
Staes: ‘Groen is de enige politieke beweging die een visie heeft op lange termijn en solidariteit toont met de zwaksten in de samenleving. Het is ook de enige beweging die erkent dat de planeet grenzen heeft. We moeten zorgdragen voor onze samenleving: voor mens en milieu, niet voor markt en munt.’

vorige volgende