Afgelopen weekend organiseerde Al Mawada Foundation een online benefietactie ten voordele van Palestina. De socio-culturele organisatie wist uiteindelijk 100.000 euro te verzamelen. “Wij moeten trots zijn op onze moslimidentiteit en van daaruit actief bijdragen aan onze maatschappij."

Het afgelopen weekend kon iedereen een online benefietactie voor Palestina volgen via livestream. Verschillende genodigden praatten de avonden aan elkaar, items werden geveild en de redactie van Al Mawada toonde tussendoor een compilatie van nieuwsbeelden. De beschikbaarheid via internet zorgde voor internationale donaties. Burgers uit onder meer Frankrijk, Nederland, Turkije en Qatar doneerden mee.

“Electoraal niet interessant”

Het streefbedrag van 65.000 euro ten voordele van Palestina werd ruim overschreden. Ook nu blijven mensen nog doneren. Het succes van de benefiet verklaart Said El Kaouakibi, voorzitter van Al Mawada, als een gebrek bij de overheid. Hij vindt dat de overheid haar verantwoorlijkheid niet neemt en het houdt bij politieke statements wanneer humanitaire catastrofes zich voordoen, vooral in landen met een grote moslimgemeenschap.

"Ik geloof niet dat politici van slechte wil zijn, maar het is electoraal niet interessant om op te treden ten voordele van de moslimgemeenschap," verklaart El Kaouakibi. " Dat zien we in het geval van Palestina heel goed. Een groter kiespubliek zou hen daarop kunnen afstraffen, gezien de negatieve beeldvorming die bestaat rond moslims. Jammer genoeg houden politici daar teveel rekening mee en verliezen ze het zicht op de humanitaire ellende. Electoraal gezien is het geen goede marketingstrategie: moslims helpen ligt niet goed in de markt."

Succes online benefiet

Eerdere benefietacties leverden eveneens grote bedragen op. El Kaouakibi noemt livestream daarin een groot pluspunt. "Wij bereiken op die manier een veel groter publiek. Het is vaak moeilijk om mensen in grote getallen op een bepaalde locatie samen te brengen. Niet iedereen heeft de tijd, mogelijkheid of zin om ergens naartoe te gaan. En als mensen niet tot bij ons kunnen komen, dan komen wij naar hen. Die live streaming, gecombineerd met interessante sprekers, maakt een online benefiet tot een succes."

Een opmerkelijke spreker was rabbijn Moshe Aryeh Friedman. "Friedman uitnodigen was voor ons belangrijk," zegt El Kaouakibi. "We wilden duidelijk maken dat de huidige situatie in Palestina weinig te maken heeft met het jodendom. Je kan een jood niet zomaar afschilderen als zionist. In de Joodse gemeenschap roepen heel wat stemmen op om op te treden tegen het zionistisch beleid dat Israël voert, dat mag je niet negeren. Iedereen die onrecht ziet en daartegen reageert, is onze partner."

Hikma

Al Mawada Foundation is een socio-culturele organisatie met het doel verschillende gemeenschappen bijeen te brengen. Dit gebeurt door activiteiten te organiseren waarbij diverse doelgroepen aanwezig zijn en door open dialoog te voeren wanneer maatschappelijke problemen zich voordoen.

Sleutelwoord bij Al Mawada Foundation is het acroniem 'Hikma'. "Hikma omvat alle verschillende onderdelen waar Al Mawada zich mee bezighoudt en vat goed samen waar we voor staan," legt El Kaouakibi uit. "Hikma staat voor Humanitaire doeleinden, Informatie, Kennis, Media en 'Arts'. Hikma is tegelijk ook het Arabisch woord voor 'wijsheid'".

Actieve burgerschap en moslimidentiteit

De organisatie legt nadruk op het belang van actieve burgerschap met behoud van moslimidentiteit. Door dit uitgangspunt krijgen veel activiteiten een religieuze tint. Zo koppelt Al Mawada bijvoorbeeld lezingen aan benefiets. "Wij organiseren lezingen die vallen onder de onderafdeling 'kennis'. We kunnen dit makkelijk combineren met activiteiten uit andere afdelingen. Het programma van een benefiet vullen met lezingen maakt dat de interesse voor zo'n inzamelactie bij het publiek groeit."

Dat die religieuze achtergrond mensen uit andere doelgroepen zou afschrikken, is volgens El Kaouakibi geen reden om niet vast te houden aan die moslimidentiteit. "België kent jeugdbewegingen en vakbonden met een katholieke en christelijke achtergrond. Die zijn ook duidelijk religieus getint, maar toch overkoepelend. Waarom zou dat niet kunnen wanneer het gaat om de moslimgemeenschap? Wij moeten net trots zijn op onze moslimidentiteit en van daaruit actief bijdragen aan onze maatschappij."

Al Mawada Charity

De humanitaire acties vormen een belangrijk onderdeel bij Al Mawada. De afdeling Al Mawada Charity organiseerde al verschillende projecten verspreid over diverse landen waaronder Kenia, Marokko, Syrië, etc. De ervaring die de medewerkers opdeden bij vorige acties zorgt ondertussen voor een snel verloop van nieuwe projecten.

"Onze afdeling Charity is met niets anders bezig dan nieuwe projecten organiseren en het opvolgen van eerdere acties", vertelt El Kaouakibi. "Door die ervaring en door projecten kleinschalig te houden, kunnen we op een week tijd een benefiet op poten zetten. Vorig weekend vergaderden we nog voor het eerst over een benefiet voor Palestina. Vijf dagen later waren we al volop aan het inzamelen."

Doneren aan Al Mawada Charity kan nog steeds op rekeningnummer BE06 3631 3420 7422 met mededeling : GAZA2014

© 2014 – StampMedia – Anissa Boujdaini


Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 25/07/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Knack - online op 25/07/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 25/07/2014