Burgemeester van Leuven Louis Tobback (sp.a) pleit al langer voor een fusie met Oud-Heverlee. De nieuwe burgemeester van Oud-Heverlee wil dit voorkomen. Hij vreest dat de natuurrijkdom in zijn gemeente daardoor zou krimpen.

Alexander Binon (N-VA) werd begin deze maand ingehuldigd als nieuwe burgemeester van de gemeente Oud-Heverlee. Oud-Heverlee ligt in Vlaams-Brabant, tegen de grens met Wallonië. De gemeente bestaat uit de woonkernen Blanden, Haasrode, Sint-Joris-Weert en Vaalbeek en behoort tot het arrondissement Leuven.

Binon kaartte tijdens zijn eerste publieke toespraak als burgemeester meteen één van zijn grootste streefdoelen aan: het groene karakter van de gemeente beschermen en de druk voor verstedelijking tegengaan. Oud-Heverlee is gelegen tussen Meerdaalbos en Heverleebos en is dus een natuurrijke gemeente.

Bedreiging van het natuurgebied

Alexander Binon legt de nadruk op Leuven wanneer hij over verstedelijking spreekt. ‘Vergeet niet dat het Tobback zijn doel is om Oud-Heverlee bij Leuven te annexeren, maar dat wil ik absoluut vermijden.’ Volgens de burgemeester zou Oud-Heverlee een voorstad worden van Leuven en zijn natuurrijk karakter verliezen door de toenemende verstedelijking en een grote toename van bebouwing .

Gastspreker Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wees ook op de problematiek van toenemende bebouwing. ‘Na Malta is Vlaanderen de meest verharde oppervlakte in Europa’, aldus Bourgeois. Omwille van de vele lintbebouwing en de opwarming van de aarde, pleit de Vlaams minister-president voor meer verdichting. ‘Elke dag wordt er zes hectare groene grond in Vlaanderen bebouwd. Tegen 2020 willen we hier de helft van maken en in 2040 zou het cijfer op nul moeten komen staan.’

Samenleven is samen besturen

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) was zelf niet aanwezig op de inhuldiging. Hij vindt de uitnodiging van Bourgeois een opmerkelijke gebeurtenis: ‘Binon heeft een wolf in schaapsvacht laten komen om hem in te huldigen. Bourgeois is voor de fusies van gemeenten. De regering geeft tot een bepaalde grens ook een bedrag van 500 euro per inwoner voor gemeenten die fusioneren.’

Over een eventuele fusie tussen Oud-Heverlee en Leuven sprak Bourgeois zich tijdens de inhuldigingsreceptie niet uit. Tijdens zijn speech had hij het vooral over meer autonomie toekennen aan de gemeenten.

De burgemeester van Leuven is zelf sterk voor een fusie met Oud-Heverlee. Het woord ‘annexatie’ dat Binon in de mond nam, vindt Tobback ongepast. Hij legt de nadruk op het woord fusie, waarmee hij een herschikking van de gemeente-indeling bedoelt.

‘Vorige week nog heeft Vlaams minister van Onderwijs Crevits (CD&V) aangetoond dat jongeren die in Oud-Heverlee wonen naar het middelbaar en hoger onderwijs in Leuven gaan. We moeten onder andere werken aan de fietspaden tussen de gemeente en de stad’, haalt Tobback aan. ‘De gemeente Oud-Heverlee en de stad Leuven horen bij elkaar en samenleven is samen besturen.’ Negentig procent van de inwoners van Oud-Heverlee zijn bovendien inwijkelingen van Groot-Leuven volgens Tobback.

Tobback wijst er ook op dat inwoners van Oud-Heverlee en Leuven elkaars recreatiemogelijkheden benutten. Zo gaan inwoners van Oud-Heverlee shoppen en naar de film in Leuven en Leuvenaars gaan ontspannen aan de Zoete Waters. Hier haalt de burgemeester ook uit naar Binons uitspraken over de bosrijke gemeente. ‘Een groot deel van Heverleebos behoort volgens de administratieve kaart toe aan Leuven.’

Oud-Heverlee kan de bestuurskracht niet alleen aan

De hoofdvraag volgens Tobback is of de huidige gemeente Oud-Heverlee de taken van een modern gemeentebestuur aankan. ‘Volgens de Vlaamse Regering niet,’ meent Tobback. De gemeente heeft te weinig belastinggeld volgens de Leuvense burgemeester. Voorzieningen bouwen zoals een zwembad of een weg heraanleggen, zou voor de gemeente te duur zijn.

© 2017 - StampMedia - Elena Parton

---

Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad op 11/01/2017