Op De Dag van de Architectuur  stonden de deuren van de gloednieuwe campus van AP open. Stramien, het bureau dat dit prachtig gebouw ontwierp, wachtte afgelopen zondag de bezoekers op voor een energieke rondleiding.

Stramien is een multidisciplinair bureau dat zich richt op duurzame stedenbouw. Het werkt met een team van architecten, landschapsarchitecten en ruimtelijke planners. Stramiens lijst van projecten en realisaties is indrukwekkend: de Permekebibliotheek, het nieuwe winkelplein van de Abdijstraat, het ontwerp voor de Grote Markt in Turnhout, het Van Hombeeckplein in Berchem, de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen, KDG Campus Zuid...

Sinds de start van het nieuwe academiejaar is ook Campus Noord een geslaagd project van Stramien. Peter Leroy, architect van het bureau, legt zijn bezoekers de succesformule voor een dergelijk prestigieus project uit. “Eerst wordt gekeken naar het gebouw in functie tot zijn omgeving. Het complex staat op de kop van park Spoor Noord tussen twee hoge torenblokken. De keuze voor een laag gebouw is dan ook gemaakt in functie van het stedelijk weefsel. Het dient als schakel tussen de torenblokken.”

Het tweede luik van het project is het integreren van het programma dat de school aanbiedt in het ontwerp van het gebouw. Dit begint al met de vorm van het complex: een P. Na de eenmaking van AP werd beslist om een nieuw gebouw neer te zetten. Een minder samenhorige beslissing dan het lijkt. Campus noord bestaat namelijk uit twee gebouwen. De A van Artesis voor de departementen gezondheid, welzijn en onderwijs en het P-gebouw voor het departement wetenschap en techniek. Een nog grotere uitdaging voor het ontwerpbureau, aangezien het de opdracht kreeg een school te maken voor jonge breinen die grote machines leren bouwen en besturen. Stramien geeft een perfecte weerspiegeling van de opleidingen in hun ontwerp. Elektriciteitsleidingen, waterleidingen, luchtkokers...  alles is zichtbaar gemaakt, niets is verstopt in de ruwbouw. Didactisch materiaal in de gangen en het ziet er niet mis uit.

Duurzaamheid

Niet enkel leren de architecten een staaltje leidingen- leggen aan de studenten elektromechanica ook studenten energiemanagement komen aan hun trekken. Door alternatieve warmte- en energietechnieken zoals Thermal Grid, warmtekrachtkoppeling en thermische panelen heeft de school een duurzame energievoorziening. Het gebruikte materiaal werkt isolerend. Betonnen plafonds en vloerkleedbedekking lijken een vreemde combinatie voor een school maar door het slimme gebruik van vezelplaten wordt de akoestiek in de aula’s niet belemmerd en blijft de verwarming uit in de tussenseizoenen.

Transparantie

Leroy leidt zijn bezoekers door de glazen gangen en benadrukt het belang van transparantie binnen het complex. De meeste lokalen geven uit op de patio. Een ontmoetingsplek voor student en docent. Net als het onthaal, secretariaat en cafetaria bevindt de Patio zich op de gelijkvloerse verdieping of transitruimte. Glas en witte elementen zorgen voor een open en ruimtelijk gevoel. Deze transparantie moet studenten een kans geven tot ontmoeting en ontspanning. Als de studenten de trap op gaan komen ze in de lokalen. De hoofdaula is een ronde cirkel in het midden van de ‘toren’, het hoogste gedeelte van het complex.

http://www.flickr.com/photos/stampmedia/sets/72157659772665606

De aula is door geluidsdichte inschuifbare panelen opgedeeld in drie lokalen en uitgerust met de meest ingenieuze akoestische technieken om de geluidskwaliteit te optimaliseren. Stramien had tevens extra aandacht voor studenten met een beperking. Het hele gebouw is toegankelijk voor rolstoelen, in alle lokalen is Bluetooth zodat hardhorigen via koptelefoon alles perfect kunnen en bijzienden profiteren van de overal aanwezige kleurcontrasten.

De rondleiding eindigde in een lokaal met een prachtig uitzicht op Park Spoor Noord. Antwerpen heeft een prachtig schoolcomplex aan zijn collectie toegevoegd. Een parel, zowel op vlak van design als van functionaliteit. En dit voor 1.000 euro per vierkante meter. Maak de rekensom maar.

© 2015 – StampMedia – Laura Sear


Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 14/10/2015
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 14/10/2015