reacties (0)


Een nieuw schooljaar, een nieuw werkingsjaar voor het jeugdwerk. Drukke tijden dus voor Frederique Loones, coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid bij De Ambrassade. “Een van de grootste uitdagingen is de verstedelijking.”

De Ambrassade, een organisatie die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid, coördineert de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid. “De bedoeling is de positie van kinderen en jongeren te versterken in de samenleving en een positieve impact hebben op hun levenskwaliteit.”

Waar zet De Ambrassade komende tijd op in?

Het komende jaar zetten we in op twee dingen ter ondersteuning van het jeugdwerk: er moeten nieuwe beleidsnota’s worden geschreven, die door de Vlaamse overheid moeten worden goedgekeurd. Alle jeugdwerkorganisaties komen dus terecht in een planningsjaar. Ten tweede gaan we een evaluatie maken van het decreet houdende een vernieuwd Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid. Dat bepaalt hoe het jeugdwerk in Vlaanderen georganiseerd wordt én hoe het gesubsidieerd wordt vanuit de Vlaamse regering. Het decreet deelt het jeugdwerk in 4 grote categorieën in: landelijke georganiseerd jeugdwerk zoals de jeugdbewegingen; cultuur-educatieve verenigingen zoals Jeugd en Dans; participatie en informatie zoals Kind & Samenleving en politieke jongerenorganisaties zoals Jong VLD of de Jongsocialisten.

Heeft u daarbuiten nog plaats in uw agenda?

We doen ons best (lacht). Op de iets langere termijn, we spreken over een periode van acht jaar, focussen we ons op het creëren van ruimte, het bestrijden van (kinder)armoede en het creëren van meer kwalitatieve jobs voor jongeren. We moeten er ook voor zorgen dat alle kinderen en jongeren kunnen opgroeien in kwalitatieve leeromgevingen.

Wat zijn de knelpunten waar u op vastloopt?

Een van de grootste uitdagingen is de verstedelijking. Studies tonen een enorme bevolkingsgroei aan tussen nu en 2050 - de grote steden zullen als het ware naar elkaar toegroeien. De autosnelweg tussen Kortrijk en Gent zit nu langs links en rechts nog vol met velden, maar binnen enkele decennia staat het daar ook vol met lintbebouwing. Minder ruimte dus om aan jeugdwerk te doen. Daarom zullen we op zoek moeten gaan naar experimentele vormen van gedeelde ruimtes voor kinderen en jongeren.

Het is ook zo dat onze bevolking steeds diverser wordt. Sinds vorig jaar specifiek merken we een grote drang op om een antwoord te bieden op het diversiteitsvraagstuk.

Hoe pakken jullie dat aan?

Met De Ambrassade werken we momenteel aan een geheel vernieuwde visie op diversiteit. De uitkomst van dat denkproces komt ten laatste in juni volgend jaar. We zoeken vooral naar manieren om jongeren intensiever met elkaar in contact te laten komen. Het gaat er dan bijvoorbeeld niet om dat jeugdbewegingen actiever moeite doen om allochtone kinderen aan zich te binden, maar dat we organisaties die al mikken op die doelgroep, met jeugdbewegingen samenwerkingen laten opzetten.

Een ander voorbeeld is ons project ‘Allez Changer!’, waarop jeugdwerkorganisaties vrijwillig kunnen op intekenen. Vervolgens laten wij acht à tien jongeren van allochtone origine een organisatie als het ware screenen: zij geven de organisatie vanuit hun beleving tips over hoe ze hun werking meer divers kunnen maken.

Lijdt het Vlaamse jeugdwerk volgens u onder de besparingen van de Vlaamse Regering?

Wel, we gieten onszelf helemaal niet graag in cijfers, want de magie van jeugdwerk moet aan den lijve ondervonden worden. Maar de Vlaamse Jeugdraad het toch gedaan in een pamflet, vorig jaar: 0,2 procent van de Vlaamse begroting gaat naar jeugdwerk. Dat is twee euro per week per kind. Als je weet dat al 85 procent van alle Vlaamse kinderen ooit op kamp is geweest, is dat een peulschil.

De voornaamste economische waarde van het jeugdwerk zit net in het potentieel van de jongeren. Zo organiseert het jeugdwerk ook vormingen om de jonge begeleiders van kampen te ondersteunen, en hebben we meer dan 8.000 gediplomeerde animatoren in het jeugdwerk. Net daarom betreuren we dat alle thema’s waar kinderen en jongeren mee te maken krijgen, van school tot sport- en jeugdverenigingen, lijden onder de besparingen.

Wij doen er alles aan om dat tot een minimum te beperken, maar we kunnen niet alle gaten dichtrijden. Neem bijvoorbeeld het sociaal-cultureel volwassenenwerk, dat nu federaties van allochtone zelforganisaties ondersteunt. Voor hun kinderen zouden ze graag een gelijkaardige vereniging zien. Die federaties komen naar ons voor informatie om gesubsidieerd te worden, maar wij moeten hen dan helaas melden dat er momenteel voor hen geen plaats is in het decreet. Zij en wij botsen dus op de grenzen van de manier waarop het jeugd- én volwassenenwerk in Vlaanderen georganiseerd wordt.

Wat ziet u als de voornaamste uitdagingen voor het komende jaar?

De Ambrassade ondersteunt de werking van de Vlaamse Jeugdraad. De Vlaamse Jeugdraad wil de luis inde pels van de Vlaamse regering blijven. Op diverse thema’s die kinderen en jongeren aangaan, hakt de Vlaamse Jeugdraad in op wat indruist tegen het belang van kinderen en jongeren. De stem van kinderen en jongeren moet niet enkel gehoord worden door beleidsmakers, maar ook echt deel uitmaken van het beleid.

Daarvoor is sterkere beleidsparticipatie nodig.

Klopt. We experimenteren daarom met online participatie en organiseren daarom in november een internationaal event rond e-participation. Om te leren van elkaar en elkaar te inspireren met straffe voorbeelden van online beleidsparticipatie, zodat de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties meer mee het beleid maakt.

Wat mogen we daar concreet van verwachten?

Europese jeugdwerkers kunnen daar gedachten en werkwijzen uitwisselen over onlineparticipatie. Er zijn, over heel Europa, uitdagingen en mogelijkheden voor het jeugdwerk. Zo kunnen jeugdwerkers uit verschillende landen optimaal van elkaar leren over hoe kinderen en jongeren kunnen participeren aan jeugdbeleid.

© 2015 – C.H.I.P.S. StampMedia – Jonathan Hendrickx

vorig artikel volgend artikel

Reacties

Plaats een reactie