Ten gevolge van de terreuraanslagen in Brussel nam het Nederlandse journalistieke platform ‘De Correspondent’ een opmerkelijke beslissing. Zij besloten namelijk alle stukken over andere thema’s van de planning te halen en pas weer iets te publiceren als ze iets konden toevoegen aan wat er al verscheen. “We zien onze rol op een dag als gisteren vooral als gids.”

In vergelijking tot live-uitzendingen, breaking newsupdates en extra avondedities, koos ‘De Correspondent’ voor stilte. “Verbreek de stilte pas als je die kunt verbeteren”, was het adagium van het Nederlandse journalsitieke platform. We vroegen adjunct-hoofdredacteur Karel Smouter, schrijver van dit artikel over Brussel, om deze merkwaardige beslissing toe te lichten.

Hoe kwam de beslissing om geen ander nieuws te publiceren tot stand?

“Dinsdagmiddag kwamen we bij elkaar, als hoofd-, en eindredactie. We besloten toen te doen wat we na Parijs ook deden: er even het zwijgen toe te doen. Zo maken we gebruik van de luxe van online publiceren: we hoeven geen krant te vullen met analyses die een dag of een week later alweer achterhaald zijn. ”

Wanneer gaat jullie berichtgeving weer volgens de normale gang van zaken?

“Vandaag (woensdag, red.) verschijnen onze eerste analyses en donderdagochtend volgt een verhaal over de strijd tegen terreur in Afrika. In de loop van donderdag zullen ook weer andere stukken verschijnen.”

In het artikel geven jullie twee redenen aan voor deze speciale verslaggeving, namelijk dat andere berichten gisteren minder relevant zijn en dat er tijd moet zijn om de berichten te kaderen. Zijn er nog andere redenen waarom jullie even niet berichten over andere topics?

“We proberen onszelf vooral in te houden, om niet ook maar wat te gaan roepen om het roepen. En wij gunnen elk verhaal het juiste publiek. Als ‘De Correspondent’ nu over andere thema's zou publiceren, dan zouden die stukken nauwelijks bereik hebben. Dat speelt ook mee.”

Vanuit het artikel verwijzen jullie naar andere nieuwssites, zoals VRT en vtm. Mogen we hieruit afleiden dat jullie in crisissituaties zoals deze een oproep doen om meer samen te werken, in plaats van de concurrentiestrijd in gang te houden?

“We zien onze rol op een dag als gisteren vooral als gids in het oerwoud van meningen, liveblogs en analyses. Door te wijzen op wat de moeite waard is, kunnen we onze lezers toch bedienen. Ook als we zelf even de tijd nemen en ons afvragen wat we kunnen toevoegen aan al het mediageweld.”

Deze afbeelding bracht de redactie van De Correspondent mede op het idee om hun verslaggeving in crisissituaties aan te passen:

10 regels om breaking news te verslaan. © Onthemedia.org

© 2016 – StampMedia – Annemie Vermeulen