Ingrid De Jonghe richtte vijf jaar geleden TEJO (Therapeuten voor Jongeren) op in Antwerpen. Jongeren kunnen er vandaag nog steeds terecht voor gratis en anonieme psychische hulp. “Niemand zocht naar een oplossing, daarom heb ik zelf het heft in handen genomen.”

Lange wachtlijsten

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg proberen jongeren wel te helpen, maar ze zijn overbevraagd waardoor er lange wachtlijsten ontstaan. Het kan zes maanden of langer duren eer een jongere er terecht kan. Hierdoor zijn er een aantal jongeren die uit de boot vallen, terwijl elke jongere recht heeft op onmiddellijke hulpverlening.”

Vrijwilligers

De Jonghe besloot om zelf een initiatief te starten. Ze vertelde haar plannen aan een journalist, die haar verhaal neerpende in een artikel dat de voorpagina van de krant haalde. Dankzij de persaandacht kon De Jonghe op een drietal weken tijd een groep van dertig vrijwilligers verzamelen.

In november 2009 richtte De Jonghe de vzw ‘Jeugdtherapeuten zonder grenzen’ op. Op 13 maart 2010 was TEJO een feit. “Toen we begonnen, waren we met 45 medewerkers. We werken met professionele therapeuten en onthaalmedewerkers, maar ook met een aantal economisten en juristen die advies geven. Het concept van TEJO is tamelijk innovatief. De hulpverlening is deskundig, laagdrempelig, gratis, anoniem en onmiddellijk.”

(Foto © Chiara Bonardo) In november 2009 richtte De Jonghe de vzw ‘Jeugdtherapeuten zonder grenzen’ op. Op 13 maart 2010 was TEJO een feit. (Foto © Chiara Bonardo)

Jongeren deblokkeren

De jongeren die bij TEJO terechtkomen, kunnen vaak nergens anders terecht. “Wie naar TEJO komt, is vaak helemaal geblokkeerd en weet niet meer wat te doen. Wij proberen tijdens een tiental sessies de metaforische ijslaag rondom hen te ontdooien. Het hoofddoel is om jongeren te versterken in hun eigen kracht.”

De oorzaak voor het hoge aantal jongeren met psychische problemen is volgens De Jonghe de huidige maatschappij. “Op dit moment leven we in een samenleving die erg individualistisch en egoïstisch is, waar ook veel angst heerst. De relaties binnen een familie worden steeds minder duurzaam. Jongeren die naar TEJO komen, hebben vaak voor de eerste keer een goed gesprek met iemand, omdat ze bij hun familie niet terecht kunnen. Jongeren worden heel vaak aan hun lot overgelaten.”

TEJO probeert zoveel mogelijk jongeren tussen de tien en twintig jaar te begeleiden, maar in sommige gevallen moeten ze beroep doen op een andere organisatie. “Er zijn jongeren die ernstige problemen hebben die niet op tien sessies opgelost raken. We verwijzen hen dan door maar we blijven hen begeleiden tot ze bij de andere hulpverlening terecht kunnen.”

Nieuwe TEJO-huizen

TEJO heeft vestigingen in Antwerpen, Gent, Ronse, en sinds begin dit jaar ook in Mechelen. TEJO-Turnhout start op in het najaar. De Jonghe hoopt in de toekomst nog meer TEJO-huizen te openen. “Momenteel bekijken we of we een TEJO kunnen opstarten in Lier, Brasschaat, Brugge, Kortrijk en Genk. Ik vind het belangrijk dat mensen enthousiast naar mij toekomen met de vraag om een nieuw TEJO-huis op te starten. Ik ben blij dat ik hen een duwtje in de rug kan geven.”

Het succes van TEJO blijkt uit cijfers en reacties. “Gedurende de vijf jaar dat we actief zijn, hebben we in Antwerpen al 2.500 jongeren kunnen bereiken. Jongeren die nergens anders terecht konden, zijn nu terug op de juiste weg. Leerkrachten, ouders, het JAC (Jongeren Advies Centrum) of CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding) reageren vaak positief. Van hen horen we dan dat het beter gaat met bepaalde jongeren. Ook de stad Antwerpen apprecieert wat we doen. Het doet deugd om te horen dat we echt een verschil maken.”

Samen sterk

De Jonghe is hoopvol over de toekomst en merkt dat er stilaan meer aandacht gaat naar jongeren met psychische problemen. “Ik ben dan ook blij dat er een initiatief als de ‘Rode Neuzen Dag’ gelanceerd is. Die campagne wil mensen engageren om samen de problematiek aan te pakken. In december zal er een grote show plaatsvinden om geld in te zamelen. De opbrengsten gaan naar verschillende Vlaamse organisaties die jongeren helpen met psychische problemen.”

Naast jongeren de nodige hulp blijven bieden, heeft TEJO nog meer toekomstplannen. “We willen een sociale beweging opzetten zodat mensen zich realiseren dat het belangrijk is om positieve aandacht voor elkaar te hebben, om verantwoordelijkheid voor elkaar op te nemen, ook. Momenteel werken we aan een stripverhaal. Het fictieve verhaal speelt zich af in een klas van vijftienjarigen. Verschillende situaties die in TEJO aan bod kwamen, dienden wel als inspiratie”, besluit De Jonghe.

© 2015 – StampMedia – Tekst: Mandy De Clercq, Foto: Chiara BonardoDit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 16/09/2015