Een school waar jongeren van verschillende komaf en van over de hele wereld samen studeren en van elkaar leren, dat is de United World College (UWC). Het is één van de meest veelbelovende internationale scholen. Wereldwijd bestaan er nu zestien. “Jongeren komen er in contact met andere culturen en krijgen een breder beeld van de wereld, dan waar ze opgroeiden,” legt Mukul Kumar, de voormalige president van de Amerikaanse UWC uit.

In 1962 richtte de Duitse pedagoog Kurt Khan de allereerste United World College op in Wales. Die kreeg de naam UWC Atlantic College. Sindsdien is de UWC beweging nog nooit zo groot geweest als nu, met zestien scholen over de hele wereld. De komende jaren komen er zelfs nog drie bij: één in Thailand, één in Japan en één in Ghana.

Ondertussen maakten al meer dan 500.000 studenten van over heel de wereld het doel van Khan waar. Jongeren uit Duitsland en Frankrijk, de Verenigde Staten en Vietnam, en Israël en Palestina gaan er samen naar de les.

“I think, therefore IB”

De UWC is er zowel voor jongeren als kinderen. Op de campussen in Maastricht, Singapore en Swaziland kunnen kinderen van vier tot en met negentien jaar er school lopen. Voor jongeren tussen zestien en negentien is er het internationale Baccalaureate Diploma Programma (IB), een pre-universitair opleidingssysteem.

Het IB daagt jongeren uit om out of the box te denken. Studenten volgen zes vakken en moeten daarnaast een Extended Essay (een uitgebreide paper) en een Theory of Knowledga Essay (een filosofische paper) schrijven. Ze moeten ook aan een aantal activiteiten deelnemen, zoals vrijwilligerswerk, creatieve activiteiten of een sport. Zo wil de school buiten de lessen activiteiten aanbieden waaruit de studenten kunnen leren. “Ik vond dat het meest aantrekkelijke aan de opleiding, omdat buiten het academische er ook focus komt op gezondheid, kunst, maatschappij en zelfontwikkeling”, getuigt Tom Janssens, een alumnus van UWC-USA.

Niet overal erkend

Het IB diploma wordt niet door alle landen erkend. Portugese studenten moeten bijvoorbeeld nog een nationaal examen afleggen als ze nadien aan een Portugese universiteit willen studeren. In Denemarken, Duitsland en Luxemburg accepteren universiteiten het diploma enkel als er vakken worden gevolgd die erkend zijn in het land waar ze nadien willen studeren. Voor Belgische studenten is dit diploma daarom een stuk onaantrekkelijker om te behalen.

Het IB-programma wordt niet alleen in de verschillende UWC’s aangeboden, maar ook andere internationale scholen. In België zijn er nog negen internationale scholen die het programma aanbieden.

Waarom kiezen studenten om het IB-programma te volgen? “Ik was op zoek naar iets ‘vollediger’”, verklaart Tom zijn keuze. “Mijn oude school was enorm gericht op het academische en weinig op maatschappij. Ik vind dat wel nodig om je te helpen groeien als persoon.”

New-Mexico

Ik ga op dit moment naar de Armand Hammer UWC in Nieuw-Mexico, kort gezegd UWC-USA. De campus werd in 1982 opgericht door Dr. Arman Hammer. Hij kocht de verwaarloosde Montezuma Castle in Las Vegas, Nieuw-Mexico voor één miljoen dollar en bouwde het in geen tijd om tot een campus met studentenhuizen en klaslokalen.

Sinds de start van UWC-USA huisvestte deze campus studenten uit meer dan tachtig verschillende landen. Elke United World College heeft z’n eigen specialisatie programma. Wat UWC-USA unieker maakt dan andere United World Colleges is het “wilderness programme” waarbij studenten van die campus een cursus kunnen volgen om een “wilderness leader” te worden. Ze kunnen zo, onder begeleiding van een volwassene, trektochten leiden. In UWC Red Cross Nordic in Noorwegen wordt een cursus “Red Cross Certificate programme” aangeboden. Daar leer je de principes van het Rode Kruis door middel van vrijwilligerswerk.

Oprichter Kurt Khan ging uit van zeven Guiding Principles voor zijn pedagogisch model. Door studenten van elkaar en elkaars cultuur te laten leren, hoopte hij conflict en oorlog tegen te gaan.Dit zijn de zeven principes:
  1. De opleiding moet plaatsvinden binnen een diverse schoolgemeenschap. De selectie van studenten moet een goede representatie van regio’s en sociale groepen verzekeren, die de brede waaier van spanningen tussen en onder mensen voorstellen.
  2. De opleiding vraagt actieve promotie van intercultureel leren en de ontwikkeling van oprechte zorg voor anderen, gebaseerd op gedeelde levenservaringen, samenwerking en samenleven. Dit vraagt reflectieve dialoog over globale kwesties en kritisch en moedig engagement in de zoektocht naar vrede.
  3. Fysieke fitheid en een gezonde levenstijl zijn noodzakelijk voor een evenwichtige ontwikkeling van een persoonlijkheid. Ongezonde levensstijlen beperken menselijk potentieel en verhinderen vooruitgang in alle dimensies van ontwikkeling.
  4. Gemeenschapsinteractie staat centraal in het schoolleven. Hiervoor is de volledige en actieve deelname van alle leden van de school of hogeschool nodig.
  5. Studenten kunnen zich inzetten in een doorlopende en positieve actie tegenover duurzaamheidskwesties, zowel op institutioneel en individueel niveau.
  6. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om eigen intiatief, zelfdiscipline en verantwoordelijkheid uit te oefenen, om risico’s in te schatten en uitdagingen aan te gaan. Indien noodzakelijk, moeten die mogelijkheden ondersteund worden door een begeleidende volwassene.
  7. Ieders unieke en individuele talenten en capaciteiten worden erkend. In iedere (hoge)school moeten programma’s bestaan die het mogelijk maken voor ieder geselecteerde student om hun potentieel te bereiken.

Wie meer wil weten over het UWC en inschrijvingen kan hier terecht. Meer informatie over het IB is hier te vinden.

© 2016 – StampMedia – Ange-Vanessa NsanzinezaDit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 18/10/2016