Hasselt © Wikimedia

De Stad Hasselt wil de mobiliteit binnen de kleine ring nog beter organiseren en zo het verkeer in de binnenstad slimmer laten doorstromen . Er moet een vlotte verkeerscirculatie voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd voertuig komen. Het budget voor ‘mobiliteit en parkeren’ voorzien in het meerjarenplan 2020-2025 bedraagt 32,5 miljoen euro.

Hasselt wil vooral een bereikbare binnenstad creëren. Er zijn veel parkeerplaatsen in de stad waardoor mensen er lang parkeren met als gevolg dat er veel zoekverkeer is. De prijs voor parkeren in de binnenstad steeg omdat het te goedkoop was in verhouding met de ondergrondse garage. Er komt een groot aantal kortparkeerplaatsen waar mensen maximum 30 minuten mogen staan, en ook meer parkeerplaatsen voor bewoners, zorgkundigen en mindervaliden. De ruimte die er dan nog over is, gaat de stad kwalitatiever inrichten om meer ruimte te maken voor groen en terrasjes. De bedoeling is om een binnenstad te maken waar het aangenaam is om te wonen, winkelen en vertoeven.

De stad zal ook ingedeeld worden in vier kwartieren. Het is dan niet meer mogelijk om de stad helemaal te doorkruisen. Wanneer je in de toekomst een kwartier de stad binnenrijdt, moet je er langs dezelfde kant ook weer uit. Op die manier wil Hasselt sluipverkeer vermijden. Daarnaast komt er in de toekomst ook een extra systeem van verzinkbare paaltjes. Ook de hulp van een ANPR-camera (automatische nummerplaat herkenningscamera) in dat systeem is een optie. Als je als bewoner in dat systeem geregistreerd bent met je voertuig en nummerplaat, gaat het paaltje automatisch omlaag. Dat is de laatste stap.

In december worden de eerste zaken gerealiseerd. Elke maand volgt een nieuwe aanpassing en over een jaar moeten alle aanpassingen klaar zijn. Voor dat alles stelt de stad een bereikbaarheidscoach aan. Als mensen of handelaars vragen hebben, dan brengt de stad hen in contact met die coach. Die luistert naar de problemen om dan samen naar een oplossing te zoeken.

Zone 30

Om de verkeersveiligheid in Hasselt te verhogen en zwakke weggebruikers meer comfort te bieden, vormt de stad al vanaf 1 juli 2021 alle woonwijken, woonkernen binnen de deelgemeenten en schoolomgevingen binnen de grote ring om tot zone 30. Je mag er in de aangepaste straten nog maximaal 30 km/uur rijden. Zo zijn er versmalde wegen en as-verschuivingen. De maximaal toegelaten snelheid op de invalswegen blijft 50 km/uur. De stad wil na de zone 30 voor auto’s ook fietszones invoeren.

In het voorjaar van 2022 komt er een proefopstelling in enkele schoolstraten om er de veiligheid te vergroten. Daarnaast zal de zone binnen de kleine ring woonerf worden. Dat betekent een snelheidsvertraging van 30 km/u naar 20km/u. In het najaar van 2021 zullen er extra fietsparkeerplaatsen aan de toegangspoorten van de binnenstad verschijnen. Er komt ook een enkelrichting in de Koning Albertstraat.

Volgend najaar start de provincie Limburg met het stuk fietssnelweg F74 tussen het Albertkanaal en de Blookstraat aan te leggen. Die F74 is een autoluwe fietsweg van Hasselt naar het noorden van Limburg over de route van de voormalige spoorlijn 18. Het fietspad komt langs de spoorweg te liggen. Een twee meter hoge omheining vermijdt inkijk in tuinen.

Hasselt installeerde ook 500 extra buurtfietsenstallingen voor apartementsbewoners op pleinen. Het zijn vooral de dichtbevolkte wijken waar te weinig plaats was om de fiets te stallen. Een plaats in de beveiligde buurtfietsenstalling kost €35 per jaar.

Trage wegen

De stad Hasselt wil het netwerk van trage wegen, autoluwe en autovrije paden en wegen, uitbreiden. Die kunnen als korte, snelle en veilige verbindingen tussen thuis, school, werk en handelskernen dienen en er voor zorgen dat meer mensen zich te voet of met de fiets verplaatsen. Meestal zijn ze autovrij, aangenaam en rustig. Dankzij de hulp van heel wat vrijwilligers zijn ondertussen bijna alle (potentiële) trage wegen in de regio Hasselt met een app in kaart gebracht. Samen met de vzw Trage Wegen, inwoners en lokale organisaties wil Hasselt een toekomstbeeld uitwerken voor het tragewegennetwerk. Zo kan je in de toekomst dan vlot door Kuringen-Heide naar de omliggende natuurgebieden wandelen. 

Knelpunten

Op sommige plekken in Hasselt kwamen klachten over te snel rijden. Het gevolg daarvan is het opstellen van een snelheidsplan. “Het is een probleem dat zichtbaar is in alle wijken,” zegt Nicole Van Doninck, kabinetschef van Schepen Marc Schepers (RoodGroen+), “Aan de ene kant moet de straat zo zijn ingericht dat er niet te hard gereden kan worden maar aan de andere kant moet de politie handhaven. Er zijn zoveel klachten dat de politie dit onmogelijk allemaal kan doen, dus bekijken hoe we via GAS-boetes en trajectcontroles zelf boetes kunnen innen in plaats van dat altijd via de politie en flitscamera’s te moeten doen. Als je als gemeente geen boetes kan geven, dan blijven de mensen hard rijden en verandert er weinig.”

Ook het openbaar vervoer staat nog niet op punt. “We krijgen het niet zoals we willen. We hebben veel overleg gepleegd in het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan Limburg.  Zaken waarvan we vinden dat die er op achteruitgaan, maar dat hebben we zelf niet in handen en dat is frustrerend”, aldus Van Doninck. Het vervoer op maat moet ook verder uitgewerkt worden. Regio’s die minder goed bediend worden met lijnbussen wil de stad een oplossing aanbieden met behulp van taxibussen. “Het budget daarvoor zal dus besteed worden aan de eerder afgelegen gebieden.”

Ten slotte gaat Hasselt laadpalen installeren en meer werken aan Hoppinpunten. Dat zijn plaatsen waar diverse vervoersmiddelen samenkomen, zoals bijvoorbeeld lokale bushaltes waar je deelfietsen vindt. 

 


Dit artikel werd gepubliceerd door Limburgnieuws.be op 05/01/2022.

vorige volgende