Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wil een quotum invoeren voor extra vrouwelijke topambtenaren. Eerder kwam manager van de federale overheidsdienst Monique De Knop in het nieuws omdat ze vindt dat vrouwen moeten kiezen tussen carrière en gezin.

Slechts 13 van de 91 federale ambtenaren zijn vrouwen. Bij de Vlaamse overheid wordt 24% van de topfuncties door vrouwen bekleed. Te weinig, volgens Bogaert. Hij pleit ervoor dat één op de drie ambtenaren een vrouw is.

Het duurde niet lang of de discussie rond een mogelijke quotum zette zich verder op de sociaalnetwerksite Twitter. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en Meyrem Almaci (Groen) zijn voor zo'n quotum. Maar volgens Turtelboom is de eindrit naar de top niet het belangrijkste, wel de kleine stapjes die eraan voorafgaan. Dat begint bij de kandidatuur voor een topfunctie.

Meyrem Almaci (Groen) vindt het vooral vernederend dat er zoveel talent niet in de top zit. "Wat vrouwen betreft is het zeker tijd voor een quotum", zegt Almaci tijdens het Radio 1-programma De Ochtend.

Monique de Knop heeft geen spijt van haar keuze jaren geleden, zij koos voor haar carrière. Volgens haar moet een vrouw keuzes maken om op topniveau te kunnen presteren.

Promotiekansen

"Over het algemeen zijn quota zeker te verdedigen", zegt docent aan de Hogeschool-Universiteit (HUB) Nick Deschacht. "Zonder quota krijgen vrouwen lang niet de promoties die ze verdienen. De vrouwenquota in de politiek toonden aan dat de maatregel wel degelijk werkt."

Volgens Deschacht gaat het debat over de quota veel verder dan enkele topfuncties in de ambtenarij of bij de overheid. "De ongelijkheid in promotiekansen treft meer vrouwen", verklaart hij. Vooral op lagere carrièreniveaus. En ooit zal het debat ook daar gevoerd moeten worden.

Bij de invoering van een quotum zijn de details van de regelgeving belangrijk. Als de omloopsnelheid van een mogelijk quotum laag is, lopen mannen het risico ontslagen te worden. Het gevolg is dat er dan gedurende een periode alleen nog vrouwen promotie kunnen maken, zodat bedrijven kunnen voldoen aan de quota. "Dan kom je in een omgekeerde wereld terecht, waar geen gelijke promotiekansen zijn", zegt Deschacht.

Carrière of gezin

Ook Vlaams Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers is voor de quota. "Vanaf een grens van een derde vrouwen, zit je met een voldoende aantal om de heersende cultuur te veranderen."

De Knop stelt dat vrouwen moeten kiezen tussen hun carrière en hun gezin. Maar mannen stellen zichzelf veel minder voor die keuze. "Volgens De Knop zijn er geen vrouwen kandidaat. Het lijkt alsof de schuld bij de vrouwen ligt, terwijl het probleem vooral zit in het feit dat mannen onvoldoende meedelen in de gezinslasten", verklaart Pelssers.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert dient volgende week zijn quotumvoorstel bij de ministerraad in. Tegen 2014 wil Bogaert 30% vrouwelijke topambtenaren.

© 2012 - StampMedia - Oriana Maruca, foto: Eva Grosemans


Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 27/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 27/02/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Belg.be op 28/02/2012