Prisca Van Dessel uit Mol is geaggregeerd tekenaar voor de Vlaamse Heraldische Raad en de Raad van Adel. Zij is heraldisch kunstenaar en ontwerpt wapenschilden. “Mensen van adel moeten hun wapenschild of adelbrief volledig zelf bekostigen.”

In hun ijzeren harnassen leken middeleeuwse ridders net iets te veel op elkaar. Om dat op te lossen, tekenden ze bij wijze van identificatie tekens op hun schild. Die wijze van uitrusting is echter niet meer van deze tijd. Of toch? Afgelopen juni deelde de Vlaamse Heraldische raad twintig aangevraagde wapenschilden uit. Die aanvraag kan iedereen al sinds 1998 doen. De schilden kunnen klein of groot, kleurrijk of net sober zijn. Prisca Van Dessel ontwerpt die wapenschilden.

Hoe komt iemand bij u terecht om een wapenschild te laten ontwerpen?

Prisca Van Dessel: “Een wapenschild is een manier om jezelf te identificeren. Ik ga samen met mijn klant op zoek naar wat er bij hem leeft en probeer dat daarna heraldisch te vertalen. Om te beginnen moet de persoon in kwestie een goed ontwerp hebben. Daar kan ik bij helpen.”

“Er zijn bepaalde heraldische regels: het ontwerp mag niet te overladen zijn, alles wat erop staat, moet goed gemotiveerd zijn en het moet een reden hebben. Na de aanvraag neemt de Vlaamse Heraldische Raad over. Die oordeelt of het ontwerp goed is, of misschien nog beter kan door bijvoorbeeld bepaalde zaken compacter te formuleren. Het wapen is een soort spiegel van wie je bent, wat erop staat mag ingekort en beknopt zijn. Er is dus veel denkwerk bij nodig.”

"De meesten denken dat een wapenschild alleen voor mensen van adel is, maar dat is absoluut niet waar” – Prisca Van Dessel (Heraldisch kunstenaar)

Welke richtlijnen moet u zoal volgen als u aan een ontwerp begint?

“Eenmaal het wapenschild is goedgekeurd, begin ik aan de uitvoering ervan. Ik volg de tekst van de wapenbrief en schilder het wapen volgens de heraldische regels. Daar hoort een heraldische beschrijving bij, in een specifieke heraldische taal. Die is moeilijk verstaanbaar voor leken: het is een soort codetaal. Die moet je begrijpen. Het mooie is dat ik veel artistieke vrijheid heb. Zolang ik me aan de regels van de heraldiek houd, kan ik in verschillende stijlen schilderen.”

Hebben mensen soms een verkeerde opvatting over wapenschilden?

“Jazeker. De meeste mensen denken dat een wapenschild alleen voor mensen van adel is, maar dat is absoluut niet waar. Iedereen, elke burger, heeft het recht een wapenschild te voeren, al dan niet geregistreerd. Veel mensen denken dat mensen van adel een wapenschild of adelbrief krijgen op kosten van de gemeenschap. Dat is absoluut niet zo. De begunstigde, de toekomstige edele, moet dat volledig zelf bekostigen.”


Dit artikel werd gepubliceerd door Antwerps Persbureau op 20/12/2022.

vorige volgende