Vorige zomer werd door de nucleaire veiligheidsautoriteit FANC besloten om de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 stil te leggen. Staatssecretaris voor Energie Wathelet vreest dat we daardoor volgende winter zonder elektriciteit zullen vallen, maar houdt daarbij geen rekening met energie-efficiëntie.

Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH) stelt dat we die reactoren volgende winter nodig zullen hebben als we een elektriciteitspanne willen voorkomen. Wathelet houdt hierbij echter geen rekening met het gegeven dat elektriciteitsbesparing een erg efficiënte manier is om energiebevoorrading te garanderen. Dat toont een recente studie nogmaals aan.

Maar er zijn nog anderen redenen waarom Wathelet de kerncentrales nodig heeft. "Het openhouden van de kerncentrales is ook gerelateerd aan andere 'belangen' van Wathelet", zegt Jonathan Lambregs van de Bond Beter Leefmilieu. "De federale regering ontvangt nog altijd een deel van de winsten van Electrabel. Dat zijn buitensporige winsten die gegenereerd worden uit afgeschreven kerncentrales, waaraan de Belg mee betaalt. Die winsten moeten stoppen of gebruikt worden om te investeren in hernieuwbare energie-installaties."

Productievermogen

“Op dit ogenblik is er in België eigenlijk een tekort aan productievermogen ten opzichte van de vraag naar elektriciteit”, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace Belgium. "Dat tekort bedraagt ongeveer 2.000 à 3.000 Megawatt. De importcapaciteit bedraagt 3.500 MW. Het kan dus nog min of meer beheerd worden, maar we zitten toch wel aan de grens van wat fysiek mogelijk is. Energie – efficiëntie is één van de belangrijkste maatregelen die kan genomen worden."

Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace Belgium gaven daarom de opdracht aan studiebureau 3E om na te gaan wat de verhouding is tussen energie-efficiëntie en de verlaging van de vraag naar elektriciteit op piekmomenten. Dat werd nog nooit eerder bestudeerd.

De studie

“We focusten ons op drie belangrijke energiebesparende maatregelen: één uit de tertiaire sector, één uit de industrie en één uit de huishoudelijke sector. De logica was dus niet om de impact van de efficiëntie van de hele economie op de piekvraag te bestuderen, maar drie voorbeelden grondig uit te werken”, zegt Vande Putte.

De maatregelen die geselecteerd werden, waren de gedeeltelijke vervanging van elektrische verwarming in huishoudens, een efficiëntere verlichting in gebouwen in de dienstensector en betere pompen en motoren in de industrie. Uit de studie bleek dat hiermee de piekvraag in de winter met 8,5% zou kunnen dalen. Dat is 1.116 MW in totaal en meer dan het vermogen van de kerncentrale Doel 3.

Haalbaarheid van de aanbevelingen

“Het grote probleem is dat de gewesten geen verantwoordelijkheid dragen voor de elektriciteitsbevoorrading. Die ligt immers bij de federale regering. Maar de gewesten dragen wél verantwoordelijkheid met betrekking tot energie-efficiëntie. Vandaar dat wij een oproep doen naar de verschillende regeringen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Het beter organiseren van energie-efficiëntie is nu één van de kerntaken van politici”, zegt Vande Putte.

Positieve reactie

De studie lokte volgens Vande Putte zeer veel positieve reacties uit:  “Vlaamse minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) heeft bijvoorbeeld op een parlementaire vraag geantwoord dat zij zal ingaan op onze studie en daarover in overleg gaat met de andere regeringen. Dat is toch geen kleine stap. Nu nog wachten op de Waalse regering en dan zijn we vertrokken om een degelijk overleg tussen de verschillende regeringen van dit land tot stand te brengen.”

© 2013 – StampMedia – Laura Lefever