ANTWERPEN - De Universiteit Antwerpen biedt sinds april de nieuwe masteropleiding Epidemiologie aan. Hoewel een dergelijke opleiding in het Verenigd Koninkrijk en Nederland al lang is ingeburgerd, is dit een primeur voor België. Toch zal het nog even duren vooraleer epidemiologen erkend zullen zijn.

In april kon de Universiteit Antwerpen op heel wat aandacht rekenen na de bekendmaking van een nieuwe masteropleiding, een opleiding die ‘uniek is in haar aanpak’. Die master draait volledig rond epidemiologie en is een primeur in België. Tot voor kort bestond een dergelijke opleiding niet en het beroep is nog steeds niet erkend. Wel moet er volgens dr. Joost Weyler, oprichter van de nieuwe master, een misverstand uit de wereld geholpen worden: "In tegenstelling tot wat sommige media zeggen, is de nieuwe master dit schooljaar al van start gegaan. Momenteel volgen er al een zestal studenten de opleiding."

Founding fathers

Epidemiologie is de studie van het voorkomen van ziektes in een populatie, waarbij epidemiologen ook de oorzaken van de ziektes bekijken. Die onderzoekspraktijk kwam op in het begin van de negentiende eeuw toen in Londen cholera uitbrak. De meest bekende wetenschapper in dat verhaal is John Snow, een Britse arts en anesthesist die in 1855 de verspreiding van cholera in kaart bracht. Daardoor kon hij aantonen dat in het gebied rond een pomp van een bepaalde watermaatschappij meer zieken woonden dan in een gebied rond een pomp van een andere watermaatschappij.

Voordien was er echter al een andere wetenschapper die aan de hand van statistieken de oorzaak van cholera probeerde aan te tonen. Tijdsgenoot William Farr, een Britse arts en statisticus, was de eerste die sterftestatistieken bestudeerde om daaruit doodsoorzaken af te leiden. Hij concludeerde dat hoe hoger de burgers boven de Thames woonden, hoe minder zieken er vielen door de uitwasemingen van de rivier. "Snow wordt dus onterecht als founding father van de epidemiologie gezien", aldus Weyler. Maar belangrijk aan de case is dat een onderzoekstraditie zo vaste voet aan de grond kreeg. In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk en Nederland ontbreekt in België een dergelijke traditie, wat verklaart waarom hier het beroep nog niet erkend is.

Vrijwilligerswerk

Momenteel werken epidemiologen aan die erkenning, waarvoor de opleiding de eerste stap is. Dat zegt Niel Hens, biostatisticus die zowel aan de Universiteit Hasselt als aan de Universiteit Antwerpen verbonden is en het vak ‘Epidemiologie van infectieziekten’ doceert. Na de goedkeuring van de visitatiecommissie wordt de master geaccrediteerd. Al is het nog even wachten op financiering. De eerste zeven jaar na de accreditatie krijgt de opleiding geen geld, waardoor lesgevers en assistenten als het ware ‘vrijwilligerswerk’ verrichten. De volgende stap naar de erkenning van het beroep zal nog wel even duren. "We hopen die toch binnen twee à drie jaar te krijgen", laat Hens weten.

Geen traditie

Naast onderzoek naar ziektes testen epidemiologen ook de effectiviteit van behandelingen en onderzoeken ze of dataverzameling verbeterd kan worden. Een laatste taak van de epidemioloog is samenwerken met de overheid om beleidsmatig advies te geven. "We worden niet altijd ingeroepen. We hebben wel de expertise, maar soms moet het uit eigen initiatief komen. Ik werk samen met collega’s die als adviseur voor de Nederlandse regering werken tijdens pandemieën. De Nederlandse regering erkent de epidemiologische expertise veel beter dan de onze. Maar dat is gewoon omdat de traditie hier niet aanwezig is."

© 2013 - StampMedia - Eline Verdegem


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 28/05/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 28/05/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 28/05/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 28/05/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 28/05/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Engineeringnet.be op 28/05/2013