Eén van de felst bediscussieerde projecten tijdens het European Youth Event is Erasmus+, een uitwisselingsprogramma dat vier miljoen jongeren de kans moet geven om internationale ervaring op te doen. "Alleen weet de jeugd er te weinig over en onbekend maakt nu eenmaal onbemind", vertelt Ellen Van Damme die in Straatsburg haar eigen promotiecampagne lanceerde.

De Europese Commissie introduceerde dit jaar het nieuwe uitwisselingsprogramma Erasmus+, dat zeven uitwisselingsprojecten onder één noemer samenbrengt. Omwille van de hoge jongerenwerkloosheid besloten de Europese beleidsmakers om het budget van het programma met maar liefst 40% omhoog te trekken. In zes jaar tijd zal bijna 15 miljard euro naar Erasmus+ vloeien. De Commissie hoopt tijdens die periode ongeveer vier miljoen jongeren naar het buitenland te sturen.

Het vroegere Erasmusprogramma is vooral bekend door de duizenden Vlaamse studenten die jaarlijks een deel van hun opleiding aan een buitenlandse onderwijsinstelling volgen. Het nieuwe Erasmus+ blijft meer dan de helft van zijn budget aan de individuele studeermobiliteit besteden, maar focust daarnaast sterk op internationale samenwerking over de verschillende arbeidssectoren heen. Ten slotte ondersteunt het programma initiatieven die democratische interactie op gang brengen.

"Get out there!"

"Erasmus+ valt alleen maar toe te juichen", vertelt Ellen Van Damme (23, foto in tekst). "Alleen wordt het programma nauwelijks gepromoot. Wanneer ik er met leeftijdsgenoten over praat, dan weten velen niet wat het project concreet inhoudt. Ook vanuit de scholen zelf wordt internationale uitwisseling veel te weinig gestimuleerd."

Ellen Van DammeDaarom ontwikkelde de studente criminologie aan de KU Leuven voor het project "De Schoonmoeder aller Verkiezingen" haar eigen promotiemodel. "Onder het motto 'Get out there!' wil ik Europese jongeren oproepen om de aangeboden kansen te grijpen: als student, pas afgestudeerde of vrijwilliger... boek je ticket, pak je valies en ontdek!"

In België liep Ellen meermaals de muren op. "Ik stelde tweemaal aan de internationale dienst van de KU Leuven voor, om mijn project tijdens een soort van landenavond te presenteren, maar even vaak kreeg ik het antwoord dat er te weinig geïnteresseerden voor het evenement waren." In Straatsburg hoopt ze nu Europese jongeren achter haar idee te scharen. "De lokale overheden moeten vanuit Europa ondersteund worden. Zo is het bijvoorbeeld aan onze Vlaamse regering om scholieren te informeren."

"Durf als jongere te zeggen waar het op staat"

Simone en Valerio uit Italië hoeft ze niet meer te overtuigen. Volgend jaar beginnen beide 18-jarigen aan hun universitaire studies. "We zouden tijdens onze opleiding bijzonder graag een semester in het buitenland studeren. Erasmus+ biedt ons de kans om onze geest voor een nieuwe cultuur open te stellen. Mobiliteit onder jongeren valt enkel aan te moedigen. Het lijkt ons erg fijn de gewoontes van andere Europese jongeren te leren kennen." Toch zien ze zichzelf later niet buiten Italië wonen. "Mijn familie achterlaten? Hmm... liever niet."

Jaanika uit Estland heeft er al een Erasmuservaring opzitten. "Twee jaar geleden had ik het voorrecht in Parijs te studeren. Daar is mijn wereldbeeld enorm vergroot. Daarom zou ik die periode eerder als cultuur- dan studeeruitwisseling bestempelen." Ondertussen is de 23-jarige in eigen land voorzitster van het Erasmus Student Network, de organisatie die ze op het European Youth Event vertegenwoordigt. "Het evenement is voor ons als jongeren in die mate belangrijk dat we onze ideeën kunnen spuien. De jeugd moet haar lot zelf in handen nemen en durven zeggen waar het op staat."

Erasmus plus

Ellen Van Damme wil ten slotte nog even benadrukken dat Erasmus+ zoveel meer is dan alleen maar onderwijsuitwisseling tussen studenten. "De European Voluntary Service bijvoorbeeld stimuleert vrijwilligerswerk. Met het nieuwe programma zet Europa sterk op sociale inclusie in. Studeren is belangrijk, maar non-formele leeractiviteiten zijn minstens even belangrijk, vinden de beleidsmakers. Bovendien moet iedereen internationale contacten kunnen leggen, ook wie minder kansen van thuis uit heeft."

© 2014 – Deredactie.be ism StampMedia – Laurens Soenen


Dit artikel werd eerst gepubliceerd door Deredactie.be op 11/05/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 13/05/2014