Verschillende politieke partijen proberen een antwoord te bieden op de vraag de tienjarige euthanasiewet in België uit te breiden naar kinderen. De Belgische bisschoppen zijn sterk gekant tegen die uitbreiding en richten zich op de palliatieve zorg als alternatief.

Dr. Joris Verlooy (UZ Gent) begeleidde in 2008 een Nederlands meisje dat aan kanker leed. Hij was aanwezig toen het meisje euthanasie pleegde onder leiding van haar huisarts. Volgens hem is de uitbreiding van de toepassing van euthanasie bij minderjarigen een must. "Als een patiënt zodanig lijdt, zonder zicht op verbetering van de situatie, vind ik dat hij zijn leven moet kunnen beëindigen. Het gaat hier om het simpele principe van een basisgevoel van compassie."

Eed van Hippocrates

Volgens dr. Verlooy is er geen twijfel mogelijk dat de gezondheid van de patiënt altijd voorop moet staan. Maar wat betekent gezondheid precies? “De orde van geneesheren heeft al langer de Eed van Hippocrates aangepast”, zegt hij. “Daarin staat dat het leven van de patiënt niet altijd beschermd mag worden. Dit zou anders kunnen leiden tot therapeutische hardnekkigheid waardoor de patiënt meer lijdt dan hij zou lijden ten gevolge van een ziekte. In dat opzicht denk ik dat het welzijn van de patiënt, zowel psychisch als fysiek, vooropgesteld moet worden ten opzichte van het in leven houden.”

Oordeel bekwaam

'Wilsbekwaamheid' en 'euthanasie bij minderjarigen' zijn twee termen die onafscheidelijk zijn in het debat over levensbeëindiging bij kinderen. Hier ligt volgens dr. Verlooy ook het delicate punt. “Hoe kan je een leeftijdgrens op wilsbekwaamheid plaatsen?” De oplossing is dat deze keuze gemaakt moet worden op basis van oordeelbekwaamheid: “De ouders spelen hierin een belangrijke rol. Samen met de begeleiding van de behandelende arts en het behandelende team moeten zij besluiten of het kind in staat is om voor euthanasie te kiezen.”

Palliatieve zorg

De katholieke kerk is erg gekant tegen de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen. Volgens de kerk mogen we niet vergeten dat we over een uitmuntende palliatieve zorg beschikken en altijd nog beroep kunnen doen op sedatie of verdoving. Volgens Dr. Verlooy is dit juist het probleem. “De palliatieve zorg is goed maar in enkele situaties komen we er geen stap verder mee, waardoor de patiënt blijft lijden. Een optie is dan om over te gaan tot de noodsituatie waarbij je in een medisch dossier argumenteert om euthanasie te plegen.” Artsen maken dan kans om vervolgd te worden omdat ze illegaal tot euthanasie overgaan. Volgens dr. Joris Verlooy wordt door de uitbreiding van de wet op euthanasie naar minderjarigen ook een duidelijk kader gecreëerd voor kinderartsen.

"Tot nu toe zijn minderjarigen de mond gesnoerd omdat de wet stelt dat ze bepaalde rechten niet kunnen hebben", zegt dr. Verlooy. "Laat de aanpassing van de wet daarom een bescherming zijn voor onze kinderen."

© 2013 - StampMedia - Birgit Peeters - foto: Nasira Akaouch, Marlies Van Bael en Anke Jochems


Dit artikel werd eerst gepubliceerd door Apache.be op 11 april 2013
Dit artikel werd eerst gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 12 april 2013
Dit artikel werd eerst gepubliceerd door De Wereld Morgen op 12 april 2013