Momenteel vinden er in de senaat hoorzittingen plaats rond de uitbreiding van de euthanasiewet voor minderjarigen. De discussie over oordeelbekwaamheid of leeftijdsgrens staat daarin centraal. Aan het eind van dit parlementaire jaar zou er meer duidelijkheid moeten zijn.

Mede door het verhaal van Linda Van Roy, moeder van Ella-Louise die een zeldzame, maar levensbedreigende stofwisselingsziekte had, kwam het euthanasiedebat eind 2012 weer op gang. Ella-Louise was een baby van nog geen jaar oud. Door haar ziekte groeide ze niet meer, maar takelde ze alleen af. Van Roy getuigde via de media dat haar dochtertje waardiger had kunnen sterven als levensbeëindiging bij minderjarigen mogelijk was geweest.

Minder fraaie praktijken

Vandaag zegt de wet dat euthanasie mogelijk is voor meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen. Een minderjarige kan ontvoogd worden door bijvoorbeeld een huwelijk of door een uitspraak van de jeugdrechtbank. Voor niet-ontvoogde minderjarigen is euthanasie nog uitgesloten. Een nieuw euthanasiedebat kan aanleiding zijn voor verandering. Professor Wim Distelmans, voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie: “Doordat er geen juridisch kader is, moeten de artsen soms hun toevlucht nemen tot minder fraaie praktijken zoals palliatieve sedatie. Dat betekent dat je iemand kunstmatig in coma brengt en nadien de dosissen verhoogt.”

Competent

Bij de uitbreiding van de euthanasiewetgeving tot minderjarigen wordt het grote discussiepunt of er een leeftijdsgrens moet komen of dat het criterium van oordeelbekwaamheid moet gelden. “Oordeelbekwaamheid betekent dat minderjarigen begrijpen wat de ongeneeslijkheid van hun aandoening is, wat de behandelingsmogelijkheden en de nevenwerkingen zijn”, aldus Distelmans. “Via de Wet Patiëntenrechten kan een minderjarige een behandeling weigeren, zelfs als die behandeling levensreddend is. Als een minderjarige voldoende competent wordt bevonden om een levensreddende behandeling te weigeren, waarom wordt die minderjarige dan niet competent bevonden om euthanasie te vragen?”

Nog altijd oncomfortabel

In februari 2013 begonnen de hoorzittingen in de verenigde Senaatscommissie Justitie en Sociale Zaken. Prof. Dr. in de Kindergeneeskunde Chris Van Geet van de KU Leuven vindt dat de uitbreiding van de wet niet nodig is, omdat er in België geen enkele melding is van euthanasie in de leeftijdscategorie 18-19 jaar. Prof. Dominique Biarent, Hoofd Intensieve Zorgen van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel spreekt dat tegen. Volgens haar gebeurt dat wel. Distelmans bevestigt dat. “Euthanasie is iets van alle tijden”, stelt hij. “Wanneer vroeger de vraag voor euthanasie van een volwassene kwam en er achteraf een dispuut ontstond of een klacht werd ingediend, kon de arts zich alleen maar beroepen op een noodsituatie. Dat was toen erg oncomfortabel, en dat is het nu nog altijd bij minderjarigen.”

De laatste hoorzitting over euthanasie bij minderjarigen is gepland voor 15 mei, al hangt dat af van hoe de hoorzittingen verder verlopen. Aan het eind van dit parlementaire jaar zou er meer duidelijkheid moeten zijn over een eventuele wetswijziging.

© 2013 – StampMedia – Karlijn Peeters - foto: Nasira Akaouch, Marlies Van Bael en Anke Jochems


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 19/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 19/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift van de Vlaamse Journalisten Vereniging, jg 2013, nr. 2, p. 8