Er zijn sinds vrijdag 16 nieuwe GAS-ambtenaren in Antwerpen. Tijdens de officiële aanstelling in het stadhuis benadrukten burgemeester Bart De Wever en directeur voor Samen Leven Ann Neels het belang van een correcte toepassing van het systeem. "Een GAS-ambtenaar moet kordaat en vriendelijk zijn en zich niet als een cowboy gedragen", luidt het. 

Het stadsbestuur schuift niet onder stoelen of banken dat GAS het systeem bij uitstek is om de overlast in Antwerpen te beperken. De afbakening van wat overlast is, was al meer dan eens voer voor discussie. Dat blijkt uit de wildgroei aan boetes die de laatste tijd de pers hebben gehaald.

Opleiding

Tijdens de opleiding overliepen de ambtenaren in wording een aantal cases die gebaseerd zijn op veel voorkomende situaties, zoals mensen erop wijzen dat ze aan het sluikstorten zijn. Hoe ze correct mensen moeten behandelen, leren ze in een rollenspel. ‘Tijdens deze opleiding werd er veel belang gehecht aan de omgang met burgers en dat je voldoende kennis hebt van de politiecodex”, zegt Joshgun Khaligzade (21), nu gemeentelijke ambtenaar.

Dieter Vertommen (23) is een redder in zwembad Arena in Deurne. “In het zwembad kan je weinig doen tegen lastige klanten. Dus heb ik de GAS-opleiding gevolgd om vaststellingen te kunnen doen in en rond het zwembad. Ik let echter goed op of het überhaupt wel nodig is om een inbreuk vast te stellen in de eerste plaats”, legt Vertommen uit.

"Wat burgers belangrijk vinden"

Op dit moment zijn er 480 ambtenaren die de GAS-bevoegdheid hebben. Dat zijn voornamelijk stads- en buurttoezichters of sporthalverantwoordelijken die in hun vrije tijd de opleiding hebben gevolgd. Daarnaast zijn er 18 GAS-ambtenaren die, in burger, full-time op pad gaan om feiten vast te stellen. Martine Van Wijngaerden is de verantwoordelijk van het team van full-timers en is duidelijk over wat zij definieert als overlast: “Onze prioriteiten liggen bij zwerfvuil, sluikstorten, wildplassen, hondenpoep, noem maar op. Wij leggen de nadruk op wat de burgers belangrijk vinden.”

Er komen nu dus 16 nieuwe ambtenaren bij, die de bevoegdheid krijgen om feiten van overlast vast te stellen. “Er zal er op toegekeken worden dat de GAS-ambtenaren onafhankelijk handelen en geen goede mensen koeioneren”, vertelde burgervader Bart De Wever op de beëdiging van de ambtenaren, vrijdag in het stadhuis.

Correcte toepassing

Ook Ann Neels, directeur van de stedelijke bedrijfseenheid Samen Leven, verweert zich tegen de willekeur aan boetes. “De rol van GAS-ambtenaren is beperkt. Ze beslissen niet zelf wat ze overlast vinden. Ze houden zich aan de politiecodex en aan afgesproken regels. De absurde boetes komen vaak voort van absurde reglementen”, duidde Neels.

Voor burgemeester De Wever is het essentieel dat het GAS-systeem correct wordt toegepast. In het bestuursakkoord staat dat er een algemene mentaliteitswijziging rond eigen verantwoordelijkheid moet zijn en dat hiervoor de GAS-boetes worden ingezet. “Het GAS-systeem heeft een belangrijke maatschappelijke functie”, stelde De Wever. “Zij die tegen zijn, kunnen mij niet zeggen hoe ik het morgen zonder zou moeten doen. Daarom wordt er erg op toegekeken dat de ambtenaren enkel optreden bij feiten waar de burger zich aan ergert. Het systeem zal kapseizen als het niet op een goede manier wordt toegepast”, besloot De Wever.

Wat mag een GAS-ambtenaar zoal doen?
De GAS-ambtenaar mag een inbreuk vaststellen. Dat wil zeggen: het uur en de datum noteren en wat er heeft plaatsgevonden. Op dat moment kan de betrokkene er op ingaan. Vervolgens gaat de vaststelling in het computersysteem, waar een andere administratieve medewerker, in dit geval een sanctionerend ambtenaar, de boete verder afhandelt. Dan kan er eventueel een schriftelijke verweer plaatsvinden.
Het is verplicht dat minderjarigen, vanaf 14 jaar, eerst bemiddeling krijgen in plaats van een boete.

© 2014 – StampMedia – Isabelle Gheldolf & Liesbeth Knaeps


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 18/03/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 18/03/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 18/03/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 18/03/2014