Peter Holvoet-Hanssen is de stadsdichter van Antwerpen tot Gedichtendag 2012. Samen met Yoni Sel, de jongerenstadsdichter, heeft hij gedichten gebundeld voor de waterkeringsmuur.

De kaaien worden binnenkort heraangelegd en daarom werd er op de muur geschilderd. In samenwerking met Stadsplanning staat er op de 3,2 kilometer lange waterkeringsmuur een gedicht van 6.300 tekens.

Diverse gedichten samen

Peter Holvoet-Hanssen en Yoni Sel hebben fragmenten uit Herman J. Claeys vermengd met de inzendingen van andere dichters en het nieuwe gedicht van Yoni Sel. "Mij gaat het om de mensen en vooral de poëzie", zegt Holvoet-Hanssen. Op zondag 10 juli was de inhuldiging en werden alle mensen, die iets hebben ingestuurd, uitgenodigd.

Op zaterdag 24 september zal een gelijkaardige inhuldiging plaatsvinden op een muur op de Wapper. In het kader van het stadsdichtersproject 'Bomenstad' in samenwerking met het Huis van het Nederlands schrijven auteurs van verschillende nationaliteiten een groepsgedicht in de vorm van een boom.

Wie het Kaaiengedicht eens rustig wil nalezen, kan voor 4 euro het boekje 'Welkom Pierewaaiers' kopen in de Stadswinkel aan de Grote Markt 11.

© 2011 - StampMedia - Farah Ahaddour, foto: Haryo Sukmawanto