De gemeenteraad van Oud-Heverlee stemde negatief over het voorstel om de mandaten en vergoedingen vrij te geven. Enkel sp.a, de partij die het voorstel indiende, stemde voor. Alle partijen zijn naar eigen zeggen wel bereid een lijst van mandaten met de vergoeding te publiceren. De verantwoordelijkheid ligt bij de partijen individueel.

Burgemeester Alexander Binon (N-VA) legt de verantwoordelijkheid bij de partijen.  ‘Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit is niet aan ons om te beslissen, we kunnen moeilijk ook de oppositie daartoe dwingen. Iedereen neemt zijn eigen beslissing’, aldus Binon.

De N-VA is in principe voor het bekend maken van alle mandaten, maar stemde tijdens de gemeenteraad toch tegen. De reden: praktische moeilijkheden. ’De vanuit de gemeente uitgezonden mandaten zijn allemaal onbezoldigd. Door praktische redenen gaan we ze niet vrijgeven, maar als daar écht vraag naar is, doen we het wel. Het is geen geheimhouding,’ meent Jarne Robrechts, gemeenteraadslid van de NV-A.

Partij CD&V stemde tegen, maar zal net zoals de sp.a de mandaten bekend maken. De christendemocraten stemden tegen omdat het onmogelijk zou zijn om reeds tegen de volgende gemeenteraad alles opgelijst te hebben. De partij vindt het ook een persoonlijke kwestie. ‘Het is een persoonlijke aangelegenheid. Wij gaan het als partij doen. We kunnen het niet goedkeuren omdat gemeenteraad niet voor iedereen een beslissing kan nemen,’ meent Katrien Timmermans, gemeenteraadslid van de CD&V.

Fusiebelangen heeft er ook voor gekozen alle mandaten bekend te maken. ‘Het is iedereen zijn vrijheid en verantwoordelijkheid’, aldus gemeenteraadslid Albert Vandezande. ‘Onze papieren zijn in orde, we zijn voor openbaarheid en zullen voor 28 maart de lijsten vrijgeven. Wel zou er meer duidelijkheid moeten zijn over waar juist alles precies moet worden aangegeven.’

Ook Groen zal zijn mandaten vrijgeven. ‘Wij staan daar vrij positief tegenover. Alle mandaten zullen worden bekendgemaakt’, aldus gemeenteraadslid Paul Pues.

Het schepencollege heeft bij een stemming beslist dat de mandaten wel verplicht worden opgelijst en vrijgegeven. Het gaat hier enkel om de mandaten van de leden van het schepencollege, niet van de gemeenteraad.

© 2017 – StampMedia – Elena Parton