© Salim Hellalet

Een zetel in de Gentse gemeenteraad. Met die ambitie trekt de Gentse PVDA naar de verkiezingen. “Wij wegen nu al heel hard op het beleid van buitenaf, maar na oktober willen we onze plek opeisen in de gemeenteraad”, zegt lijsttrekker Tom De Meester.

Waarom moet de PVDA in de Gentse gemeenteraad?

“Er is dringend nood aan een kritische, linkse stem die sociale thema’s als betaalbaar wonen bovenaan de agenda wil plaatsen.”

Ontbreekt die stem dan tegenwoordig?

“Absoluut. Politici à la Siegfried Bracke blijven in de oppositie de boventoon voeren. Wij staan voor  een sociaal alternatief voor de huidige politieke cultuur. Schandalen genoeg de voorbije jaren: politici die duizenden euro’s opstrijken om een vergadering bij te wonen, ondoorgrondelijke intercommunales waarvan niemand nog de kerntaken kent of gesjoemel met overheidsopdrachten, enzovoort. Het mag duidelijk zijn dat er dringend een frisse wind door de gemeenteraad moet waaien.”

Eén van de speerpunten van jullie programma is het Gentse woonbeleid. Wat loopt er mank?

“Het woonbeleid is het grote failliet van het Gentse stadsbestuur. Niet enkel van  de voorbije legislatuur, maar van de laatste twintig jaar. In het bestuursakkoord van die voorbije legislatuur stond dat er betaalbare huurwoningen gebouwd zouden worden voor jonge starters. Ik heb die nooit gezien. Wat ik wel gezien heb, zijn dure luxeprojecten die bijna niemand nog kan betalen.”

Dan komen we uit bij het stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de nauwe band met grote projectontwikkelaars.

“Inderdaad. Er moet dringend paal en park gesteld worden aan het neerpoten van grote bouwprojecten waar enkel de projectontwikkelaars wel bij varen. De stad moet zelf de touwtjes terug in handen krijgen en betaalbare woningen neerzetten, zodat Gent niet langer de stad wordt voor de hippe, goedverdienende middenklasser. Dat is niet enkel mijn mening, maar ook die van de voormalige directeur van sogent Didier Nachtergaele.”

Afgelopen jaar werd nochtans 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de renovatie van sociale woningen. Ook voor de komende vijf jaar is het kartel sp.a-Groen van plan 90 miljoen euro uit te trekken voor een betere huisvesting.

“(fijntjes) Voor die 15 miljoen euro heeft de PVDA eerst actie moeten voeren, samen met sociale huurders, aan het Gentse stadhuis. Elke partij strooit nu verkiezingsbeloftes in het rond over betaalbaar wonen, maar waarom hebben ze daar dan de voorbije zes jaar geen werk van gemaakt? Als ik Didier Nachergaele hoor vertellen dat betaalbaar wonen de laatste jaren voor de meerderheid geen prioriteit is geweest, terwijl wij werden weggezet als populistisch toen we hetzelfde verkondigden, dan word ik kwaad. Een stem voor de PVDA betekent in elk geval dat wij betaalbaar wonen bovenaan de agenda zullen plaatsen.”

Wat zou PVDA anders doen op vlak van woonbeleid?

“Eerst en vooral moeten al die luxeprojecten een halt toegeroepen worden. Daarnaast moeten  we de stijgende armoede in Gent uit de wereld helpen door de wachtlijsten op de sociale huurmarkt dringend aan te pakken. Meer dan 10.000 mensen wachten om een sociale woning toegewezen te krijgen, terwijl er vandaag 440 sociale woningen minder zijn dan zes jaar geleden.

“Daarom moeten er per jaar 500 sociale woningen bijkomen. Momenteel staan er 1.000 sociale woningen leeg. De stad Gent moet op haar eigen grond bij élk nieuw bouwproject 30 procent sociale woningen voorzien. Nu zijn er projecten van de stad Gent - zoals Stapelplein aan de Dampoort of Oude Dokken aan de Dampoort - waar nul sociale woningen voorzien worden. Dat is een echte schande."

De stad zorgt dus voor een te eenzijdig woonaanbod, hoor ik u zeggen.

“Inderdaad. Bovendien moet de stad zelf terug de teugels in handen krijgen. Projectontwikkelaars denken enkel in termen van winst. Als stad zou je een coöperatie kunnen opzetten die zelf voorziet in duizenden betaalbare huurwoningen voor onze senioren, voor gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders, en jonge starters. Zo kraak je de huurprijzen.”

 U gaf daarnet ook aan dat de armoede de laatste jaren alsmaar toeneemt in Gent. Over welke armoede heeft u het dan?

“Hulpverleners vertellen mij dat de armoede vooral toeneemt bij bejaarden, jongeren en alleenstaande ouders. Vooral de situatie van sommige jongeren baart mij zorgen. En dan bedoel ik diegenen die niet binnen de kaders van de jeugdverlening passen: uitstromers zonder diploma of mensen die de hoge werkdruk niet aankunnen. Ook mogen we niet vergeten dat er ongeveer 250 jongeren in Gent dak – of thuisloos zijn. Open VLD zal dit cijfer betwisten, maar hoe kun je beweren een armoedebeleid te voeren als je de realiteit ontkent?”

Welke maatregelen stellen jullie dan voor ?

“Praat met mensen in armoede in plaats van over hen te spreken. Bij mensen die schulden hebben, heeft het geen zin een deurwaarder te sturen. Stel een sociaal werker aan die met hen een aflossingsplan uitwerkt. Maak het daarnaast onmogelijk dat mensen afgesloten worden van water – en elektriciteit, basisvoorzieningen waar ieder van ons recht op heeft. Uiteraard zijn er structurele zaken die tijd en geld vragen op andere niveau’s, maar wij denken dat ogenschijnlijk minieme maatregelen al zeer veel kunnen veranderen in het dagelijkse leven van onze inwoners.”

Het heetste hangijzer van deze verkiezingen is misschien wel het circulatieplan. Hoe kijkt de PVDA daar naar?

“Wij zijn een grote voorstander van duurzame mobiliteit. Het circulatieplan verbetert ontegensprekelijk de luchtkwaliteit in het stadscentrum. Maar in bepaalde wijken is de bevolking heel erg verdeeld. Het stadsbestuur had veel meer inspraak moeten geven aan de bewoners.”

U bent niet de enige partij die dit verkondigt.

“Het is ook zo. Men had een veel sterker draagvlak kunnen opbouwen. Hoe kun je mensen overtuigen om de auto thuis te laten als er nauwelijks bussen of trams langs hun woning passeren? Wij willen dat buurtbewoners zelf kunnen beslissen over hun eigen wijk.”

“Maar ik wil geen oppositie voeren om oppositie te voeren. De stad van de toekomst zal een stad zijn waar de CO2-uitstoot teruggedrongen wordt en waar de fietser en duurzame mobiliteitsvormen een prominente plaats zullen innemen op de openbare weg. Wij willen niet terug naar af, zoals de N-VA wil, integendeel, we moeten verder vooruit.”

Wat moet er dan anders?

“Wat ons tegen de borst stuit, is dat er niet geïnvesteerd wordt in openbaar vervoer. Nauwelijks negen procent van de Gentenaars maakt gebruik van trein, tram of bus. Als het echt onze ambitie is om die cijfers op te krikken, is er maar één mogelijkheid: gratis openbaar vervoer voor elke Gentenaar.”

Gratis?

“Ja, tickets afschaffen. Nu zijn er al koopzondagen waarop het openbaar vervoer gratis is. Waarom trek je dat niet door naar de volledige week? Wij halen onze inspiratie in het buitenland in steden zoals Duinkerke, waar het openbaar vervoer vanaf 1 september gratis is geworden.”

Volgens een eerste schatting zou gratis openbaar vervoer in Gent tien miljoen euro kosten. Vervoersmaatschappij De Lijn zal het graag horen.

“Gent heeft een jaarlijks budget van 800 miljoen euro. Gratis openbaar vervoer is best betaalbaar. Elk jaar haalt het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent 30 miljoen euro inkomsten uit boetes en parkeergeld. Dat geld zou al aangewend kunnen worden om direct te investeren in gratis openbaar vervoer.”

Waar de meningen ook sterk verschillen, is het identiteitsdebat. Elke Decruynaere (Groen) vond aan het begin van de zomer dat alle secundaire stadsscholen de hoofddoek vanaf 1 september moeten toelaten, behalve als er gegronde redenen zijn om dat niet te doen. Ze lanceerde dit idee wel zonder de gemeenteraad in te lichten, kreeg geen steun van haar coalitiepartner en het voorstel stierf een stille dood. Hoe kijkt u naar die ontwikkelingen?

“Elke heeft zich laten doen door de liberalen en trok haar voorstel weer in. Heel jammer. De PVDA is tegen een hoofddoekenverbod in de scholen. Voor mij is het duidelijk: iedereen draagt wat hij of zij wil. Dat is een kwestie van elementair respect. Voor mij ligt het probleem niet bij mijn buurvrouw die een hoofddoek draagt, wel bij partijen als N-VA en Vlaams Belang die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten.”

Ook op de huurmarkt komt 40 procent van de mensen niet in aanmerking wegens hun allochtone naam, zo blijkt uit een recente studie van de VUB.

Dat verbaast mij niet. Precies daarom zijn wij zo’n grote voorstander van praktijktesten. Alleen op die manier geef je aan het probleem te willen aanpakken. En het werkt. Uit onderzoek blijkt dat praktijktesten de discriminatie bij immokantoren halveren.”

Minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) zegt dat ook Jan Peeters gediscrimineerd wordt, wanneer hij geen inkomen heeft.

“Homans zei dat verhuurders zelf mogen kiezen aan wie ze hun woning verhuren, en dat het logisch is dat ze daarbij opteren voor mensen met een stabiel inkomen. Maar dat is de kwestie niet. Uit onderzoek in Antwerpen blijkt dat Mohammed en Fatima in 40% van de gevallen niet eens de kans krijgen om een huurwoning te bezichtigen, terwijl Anneleen en Joris dat wél mogen. Dat is pure discriminatie op basis van naam en afkomst. Laat het ons nogmaals duidelijk zijn: onze partij neemt dergelijke wantoestanden wel ernstig en zal ze dan ook bovenaan de politieke agenda plaatsen.”


Dit artikel werd gepubliceerd door (Doorbraak.be) op (09/10/2018)

vorige volgende